01/2007 - obsah čísla
Pterophyllum leopoldi nebo "Peru altum"?
6
Skalára - ideální ryba do společenských akvárií.
Přírodní akvária
12
Takashi AMANO - postup při zakládání nádrže o rozměrech, které si může dovolit doma každý akvarista - fotoseriál.
Travinolistý vodní kalich
18
Cryptocoryne crispatula - vše o této velmi často pěstováné akvaristické rostlince.
Moenkhausia sanctaefilomenae
23
Ozdoba společenských akvárií a přitom ideální tetra jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
Zmíněné ryby:
- Moenkhausia sanctaefilomenae
- Moenkhausia melogramma
- Moenkhausia pittieri
- Moenkhausia copei
- Moenkhausia sp. aff. intermedia
16. AQUA-FISCH
30
Co pro nás připravují pořadatelé mezinárodního akvaristického veletrhu ve Friedrichshafenu?
Dýchání vzduchu a podobná přizpůsobení
31
Je dýchání atmosférického vzduchu mezi rybami vzácným jevem?
Zmíněné ryby:
- Lepisosteus platostomus
- Polypterus delhezi
- Synbranchus marmoratus
- Protopterus aethiopicus aethiopicus
- Monopterus albus
- Neoceratodus fosteri
Akva novinky
37
- Nannostomus marginatus "Rot"
- Nannostomus nitidus, Weitzman 1978
- Apistogramma diplotaenia, Kullander 1987
- Apistogramma sp. "Miuá"
- Hyphessobrycon sp. "Amapá I"
Kolorimetrické stanovení hodnot vody v akvaristice
39
K čemu nám slouží a jak se dá levně vyrobit zařízení pro přesné stanovení zabarvení vyhodnocovaného vzorku.
Malawi
42
Pestrost druhů ryb žijících v jezeře Malawi je obrovská. Zkusme se podívat na jezero Malawi z trochu jiného pohledu.
Zmíněné ryby:
- Sciaenochromis ahli
- Labidochromis careuleus
- Cyrtocara moori Boulenger
- Dimidiochromis compressiceps
- Melanochromis parallelus
- Nimbochromis venustus
- Aulonocara maylandi
- Maylandia zebra
- Aulonocara banschi
Coari
50
Reportáž z expedice Heiko Blahera, na které objevil prvního zeleného terčovce v této oblasti.
2. AQUA Festival 2006
57
Pohled na proběhlou akci ze 2. břehu.
Výhled
66
Co přinese příští číslo časopisu AKVÁRIUM živě.
01/2007 - Editorial
Milí přátelé akvaristiky, vážení přátelé!
Aniž bychom to nějak zvláštně postřehli, stojíme opět na prahu nového roku, roku 2007. Vloni jsem se touto dobou na tomto místě zabýval bilancováním předešlého roku a než jsem se nadál, stojím před stejným úkolem znovu.Každý z vás má své vlastní ohlédnutí za minulým rokem jistě již za sebou, již víte co se vám podařilo, co méně a co možná vůbec. A jistě jste vyvodili i závěry, jak to letos udělat lépe.Pevně chci věřit tomu, a upřímně vám to i přeji, že to velké zúčtování s minulým rokem dopadlo pozitivně a že to letos bude potřebovat jen mírně doladit, neboť k dolaďování nás již život přinutí sám, ať chceme nebo ne.

V tomto duchu se i mě hlavou honí myšlenky, když se ohlížím za uplynulým rokem. Hlavním rysem celé úvahy je rozdělení událostí na události osobního rázu a události pracovní. Jelikož je naše pracovní činění pevně spojeno s akvaristikou, bude namístě, když se s vámi o ně podělím a shrnu události, které se nám v nakladatelství AQUAPRESS a v redakci našeho společného magazínu AKVÁRIUM živě podařilo uskutečnit. Byly to vesměs všechno premiéry národního významu a jedna dokonce i významu celosvětového a všechny měly co do činění s akvaristikou. Takovéto premiéry mají své zákonité klady a zápory. Mezi klady bezesporu patří, že vůbec vznikají, že vývoj jde dál, že nepřešlapujeme na místě, že nestagnujeme, že neustále hledáme nové cesty a přínos do budoucna. Hlavním záporem je to, že veřejnost, pro kterou takovéto premiéry vznikají, je jimi vždy zaskočena. Obzvláště ta česká, jejíž mentalita je pozorovat dění z povzdálí a čekat jak to dopadne. Když špatně, vždy to každý z nich již věděl a říkal dopředu, ale když dobře, tak se nenápadně v tichosti přidat, nebo se dokonce pokusit i o něco stejného, co kdyby z toho něco káplo. K tomu s oblibou opakuji, že kdybychom se takto bojácně a vypočítavě chovali všichni, neprosadili svoje myšlenky a kuráž, ještě bychom dnes pobíhali v korunách stromů. Takže k věci: v květnu se nám podařilo uspořádat první premiéru a sice 1. akvaristické jarní trhy v Europarku Štěrboholy.Tato akce je zamýšlena do budoucna jako tradiční a neměla by to být jen obyčejná burza a vázána jen výhradně na Europark v Praze. Datum jejího konání je záměrně zvolen na samý konec akvaristické sezóny tak, aby prodejci i chovatelé měli možnost formou výprodejních cen doprodat své zásoby a připravit se na sezónu novou, jak to běžně vidíme např. u prodejců spotřebního zboží. Že akvaristika je dnes součástí trhu a tržního mechanizmu je pro mnoho lidí stále ještě novinkou.

Druhou zdařilou premiérou je založení Klubu příznivců přírodních akvárií, kterou uvedl do života náš společný magazín AKVÁRIUM živě spontánně po osobní návštěvě mistra Takashi AMANA, zakladatele tohoto akvaristického směru, v naší redakci. (viz reportáž v AŽ 6/06). S velkým potěšením přijímáme přihlášky do tohoto klubu nejen z Čech, ale i ze Slovenska.Tímto tématem se zabýváme i dnes uvnitř dnešního vydání AŽ.

A konečně třetí a nejrozsáhlejší akcí byla světová premiéra mezinárodní soutěže skalár, uspořádaná již téměř tradičně v Kongresovém centru Praha.Tuto akci jsme uspořádali v rámci 2. AQUA Festivalu jako 1. Český šampionát chovatelů skalár s mezinárodní účastí.

To, že samotná soutěž skalár byla úspěchem světového významu, nepopírají snad ani ti, kteří této akci nepřáli. I na tuto premiéru se vztahují mé poznatky uvedené již shora, ale paradoxem je, že konání takovéto akce je s uznáním, dokonce snad i s nadšením, hodnoceno především v zahraničí, což dokazují články v odborném tisku především v Německu a na internetových stránkách. Na téma této výstavy bylo již u nás řečeno tolik, kladného, záporného i pomlouvačného a nepravdivého, že se tím nebudu dnes šířeji zabývat. Jen snad dvěma poznámkami: je dobrým znamením, že se o výstavě v tak širokém spektru hovoří.To je znamením, že tato věc žije a zabírá mysl diskutujících. Akce, která představuje zaběhlý stereotyp, a o které se hovoří jen sporadicky, je mrtvá a není do budoucnosti již přínosem, neboť již dávno dosáhla svého vrcholu.To je princip dnešního mediálního světa a i to si mnoho lidí ještě neuvědomuje a žije v sebeklamu. Tou druhou poznámkou je, že nastoupená cesta je nenávratná, a že již z povinnosti k budoucím generacím z ní nelze ustoupit! A tak se již dnes můžeme těšit, někteří zlobit a ještě jiní blednout zlostí, že se v říjnu opět sejdeme na AQUA Festivalu 2007 v Kongresovém centru Praha. Letos je na pořadu již III. Český šampionát chovatelů terčovců s mezinárodní účastí a s ním i spojený doprovodný program. A tak jsme se již dostali od bilancování do současnosti a tím i k plánům na letošní rok. Mezi ně bude zajisté patřit pokračování ve výstavnictví, ale i příprava a iniciování založení Svazu chovatelů akvarijních ryb a Svazu vývozců akvarijních ryb. Pokročení v této věci nám již od loňského roku brzdí nevyjasněná vládní situace, neboť tím nemáme prozatím partnera k vyjednávání, bez něhož se neobejdeme. A to ostatní přijde již v běhu roku samo od sebe a pokud to shledáme pozitivním, budeme se tomu věnovat. Samozřejmě, že předpokládáme u všech zmíněných akcí podporu akvaristické veřejnosti, neboť jen tak zastavíme profesní propad chovatelů, ale i vývozců.

Stojíme-li tedy nyní na počátku roku nad čistou nepopsanou stránkou naší životní kroniky, přejme si, abychom do ní během roku mohli psát jen takové věci, ze kterých budeme mít při bilancování za rok touto dobou jen samou radost a budeme moci být na ně pyšní!

Pozvedám pomyslnou číši a připíjím si s vámi na to jen nejlepší, co nás v tomto roce potká, pokud možno bez bolesti a smutku, na zdraví, na štěstí a na splnění všech vašich přání!!!

Krásné a nerušené chvíle při pročítání našeho společného magazínu AKVÁRIUM živě a hodně zdraví v roce 2007 vám všem přeje
František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.