03/2007 - obsah čísla
Halančík Gardnerův - Fundulopanchax gardneri
6
Tento halančík je již mnoho desítek let jedním z hlavních témat četných diskuzí jak všech milovníků ryb, tak i vědců.
Akva novinky
13
Hyphessobrycon nigricinctus
Scobiancistrus sp.
Apistogamma sp. "Wilhelmi"
Puntius denisonii
Crenicichla sp. Fortaleza
Akvaristická super výstava v Asii
15
2. výstava Aquaria China od 6. do 10. září 2006 v jihočínském milionovém městě Guangzhou získává na významu.
Dělení pohlaví u cichlidek
21
Obracíme se na všechny chovatele cichlidek u nás, aby se s námi rovněž podělili o své zkušenosti.
Zmíněné ryby:
- Pelvicachromis subocellatus
- Pelvicachromis pulcher
- Apistogramma agassizii
- Apistogramma panduro
- Apistogramma baenschi
- Dicrossus filamentosus
- Apistogramma diplotaenia (A 128)
- Apistogramma nijsseni (A 180)
- Apistogramma spec. aff. pertensis (A 151)
- Apistogramma cacatuoides (A 200)
- Apistogramma sp. "Rio Preto"
- Apistogramma eunotus
Takashi Amano – Dokonalá iluze
28
Foto - jak krásně může vypadat akvárium.
Červený fantom - Hyphessobrycon sweglesi
30
Červený fantom je typická hejnovitá tetřička (řád Characiformes, čeleď Characidae), která žije v horním povodí Orinoka, v řekách Rio Muca a Rio Meta v Kolumbii.
Zmíněné ryby:
- Hyphessobrycon sweglesi
- Hyphessobrycon megalopterus
- Hyphessobrycon sp. aff. roseus
- Hyphessobrycon roseus
- Hyphessobrycon sp. "Mato Grosso"
Dopisy, dotazy a návody
37
Návod - jak může vypadat takové domácí akvárium.
Návtěva u přátel v Rakousku
39
Akvaristika Nussbaumer byla oficiálně založena 8. září 1995.
Zajímavé velkokapacitní akvárium
46
Dnes jsou v kurzu obrovské akvarijní nádrže, které si pořizují k reprezentačním účelům různá nákupní centra ...
Nové druhy teter z Etiopie
48
Etiopie je jedna z nejméně ichtyologicky prozkoumaných zemí Afriky.
Československý klub přírodních akvaristů
59
Dne 10. 3. 2007 nastal okamžik kdy se v berounském Hotelu „U Blažků“ sešli příznivci přírodních akvárií ke své ustavující schůzi a oficiálnímu založení nového klubu.
Jak to všechno na Floridě začalo – dokončení
60
Dokončení rozsáhlé reportáže.
Výhled
66
Co najdete v příštím čísle.
03/2007 - Editorial
Milí přátelé akvaristiky, vážení čtenáři,
v době kdy pročítáte tyto řádky se již jaro přehouplo do své druhé poloviny a nezadržitelně se blíží ke svému závěru a s ním i akvaristická sezóna. Před jejím skončením proběhne ještě několik již tradičních akvaristických akcí a pro většinu z nás nastane doba příprav na dovolenou. Zda to bude doba jen odpočinku nebo cest za poznáním můžeme si dnes naštěstí určovat sami. Budou však i tací, mezi něž patřím i já, kteří z časových i z pracovních důvodů zůstanou doma a budou se věnovat pracovním záležitostem a přípravě úkolů, které si vytkli. Snad se bláhově domníváme, že na dovolenou bude čas až vše doděláme, ale ze zkušenosti vím, že mezitím přijdou úkoly nové a tak to půjde stále dokola. Je to daň, kterou platíme za desetiletí stagnace ve snaze dohonit okolní svět, který bez naší účasti šel svým přirozeným a ničím nebrzděným vývojem dál. S klidným svědomím mohu říci, že jsou dnes již oblasti, ve kterých jsme přinejmenším na stejné úrovni nebo dokonce napřed. Mezi takovéto oblasti patří i akvaristika. Zde se nám podařilo navázat kontakty se světovými špičkami v tomto oboru a společně s nimi uspořádat i několik výstav mezinárodního významu. K těmto událostem lze bezesporu počítat i zdařilou světovou premiéru, kterou uspořádalo v minulém roce naše nakladatelství AQUAPRESS a sice 1. Český šampionát skalár s mezinárodní účastí. Takováto soutěž neměla dosud ve světě obdoby a výstavy skalár byly vždy jen doprovodnou akcí jiných soutěží. Rozinkou na tomto úspěšném „dortíku“ bylo ještě vypracování vůbec prvního standardu hodnocení skalár mezinárodním týmem odborníků. Tak měla mezinárodní porota podklady k hodnocení a věděla co hodnotit, což se mnozí „pisálkové“ snažili zpochybnit.

Mezi další události mezinárodního významu, které jsem ve spolupráci s nakladatelstvím AQUAPRESS inicioval je založení klubu přírodních akvaristů. Ustavující schůze proběhla v příjemném prostředí hotelu „U Blažků“ dne 10. března 2007 v Berouně za účasti představitelů této akvaristické disciplíny z Česka a Slovenska. Na základě této „mezinárodní“ účasti jsme se jednomyslně rozhodli nazvat tento nově vzniklý klub „Československý klub přírodních akvaristů“. Je otevřen všem příznivcům této disciplíny z obou zakládajících zemí, kteří budou mít vážný zájem v klubu pracovat a zúčastňovat se i veřejných akcí v Čechách a na Slovensku. Mezitím přišlo již i několik dotazů z jiných zemí na činnost klubu a případné členství. Protože jsme svým způsobem ojedinělým klubem v Evropě může se stát, že tento klub se stane v budoucnu klubem s evropským zastoupením. Radost nad založením našeho klubu projevil i Takashi Amano se svým týmem odborníků a aby dodal svým slovům patřičnou váhu, přislíbil svoji osobní účast na příštím AQUA Festivalu 2008 v Praze se svojí výstavní expozicí. Takto si představuji já zapojení se do mezinárodního dění a otevření se světu. Protikladem je i nadále činnost akvaristických „myšlenkových vysloužilců“, kteří tvrdohlavě obhajují své postoje a navyklé způsoby jednání z dob již minulých a zástupce mezinárodních odborníků si do svých spolků zvou jen za účelem „blýsknutí se“, ale v podstatě jen „cizím peřím“. Na obzoru se zjevuje i nová „sorta“ mladších odchovanců, kteří si jednoduše přivlastňují úspěchy a vynaložené úsilí jiných a prohlašují je za své vlastní. I to jsou negativní jevy, které jsou dnes, bohužel, v módě.

Další událostí, kterou jsme již letos museli řešit, byla termínová kolize konání akce nakladatelství AQUAPRESS. Touto akcí je AQUA Festival Praha se svou nedílnou součástí 3. Český šampionát chovatelů terčovců s mezinárodní účastí®. Kolize nastala s plánovanými aktivitami Českého klubu chovatelů terčovců. Na obou zúčastněných stranách převládl názor, že pro další vývoj české akvaristiky není žádoucí, aby tato termínová kolize byla uskutečněna. A tak došlo, jistě k nelibosti zákulisních intrikánů, k přátelskému setkání, z kterého vyplynula dohoda, že v letošním roce 2007 bude ponechán prostor aktivitám ČKCHT a AQUAPRESS uskuteční svůj, pro letošek plánovaný, 3. Český šampionát chovatelů terčovců s mezinárodní účastí® v příštím roce 2008 v rámci AQUA Festivalu 2008 jako super show společně s plánovaným 2. Českým šampionátem chovatelů skalár s mezinárodní účastí® a 1. Mezinárodní výstavou přírodních akvaristů® v čele s Takashi Amanem. Na této skutečnosti je vidět, že se o vzniklých problémech dá hovořit a dohodnou se, na rozdíl od zaběhlé praxe řešení problémů neústupností, pomluvami a zákulisními intrikami.

Vážení a milí přátelé, jak je vidět, život nám přináší neustálé podněty a překážky, které je nutno zdolávat. Nepřipusťme si je však moc blízko k tělu, podívejme se z okna do krásné jarní přírody a radujme se z překrásného ročního období. A když budeme všichni hodní, jistě se nad námi Velký Manitou ustrne a daruje nám i trochu toho tolik potřebného deště a tím i vodu, bez které je naše hobby nemyslitelné.
Váš František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.