02/2008 - obsah čísla
Melanotaenia boesemani
6
Duhovka Boesemanova - zlatá, žlutá a modrá - Ihned po prvních zprávách o těchto nádherných rybách se tento druh v akvaristice rychle rozšířil a dnes patří trvale k nejoblíbenějším akvarijním rybám.
Apistogramma „Wilhelmi“
16
Cichlidka Wilhelmova - je zajímavá a drobná jihoamerická cichlidka u nás není příliš rozšířená, i když patří mezi velice hezké a chovatelsky zajímavé rybky.
Křížem krážem po českých akvaristikách
22
V každém čísle přiblíží Jan Kudrna dvě prodejny, o kterých se domnívá, že svým sortimentem a službami mají co nabídnout jak začínajícím tak i zkušenějším akvaristům.
Sladkovodní raci v Thajsku
26
Některé znalce materie tento příspěvek jistě poněkud zmate, ale věřte, že praví říční raci, např. rodu Procambarus, Cambarellus nebo i Parastacus, nejsou v jihovýchodní Asii ve své domovině.
Okénko z veřejného akvária v České Lípě
32
Pro ty, kteří nemohou osobně navštívit stálou živou expozici tropických ryb a akvárií, přinášíme fotoseriál ze života ryb pod hladinou veřejného akvária v České Lípě.
Tlamovcové bojovnice v jižním Thajsku
34
Letošní rybou roku byla s převahou zvolena Betta - bojovnice. V každém vydání tohoto časopisu najdete nejméně jeden obšírný článek od nejpřednějších světových autorů. V tomto čísle se dozvíte něco o B. pugnax, B. ferox a B. apollon.
Nová revize rodu Symphysodon
42
V loňském roce vyšla zajímavá práce H. Blehera a spol., která uvádí celou záležitost zase do jiného světla.
Akarka zlatá
44
Laetacara dorsigera - (Starší české pojmenování Akara polopruhá) tyto malé jihoamerické cichlidy jsem získal do svého chovu před několika lety od přítele akvaristy Zdeňka Dočekala z Vojnova Městce. V tomto článku popisuji různé podrobnosti o těchto cichlidách.
Akva novinky
48
Zajímavosti a novinky o těchto rybách:
- Bedotia madagascariensis
- Symphysodon aequifasciatus nebo haraldi
- Nothobranchius hengstleri
Peru I Coming
50
Dokončení 1. Dílu z AŽ 6/2007
Zprávy
63
15. března 2008 (sobota) - Den cichlidářů - Plzeňské akvaristické jaro.
Další zajímavé termíny pro rok 2008.
Nesaea
64
První rostliny rodu Nesaea byly do evropské akvaristiky uvedeny teprve v roce 1980. Dodnes zůstaly téměř neznámé a jejich rozšíření je minimální, přestože jsou pro akvaristiku velmi vhodnými rostlinami.
zmíněné rostliny:
- Nesaea crassicaulis
- Nesaea pedicellata
- Nesaea triflora
Výhled
66
Na co se můžete těšit příětě. Např. Rasbora rubrodorsalis, terčovci z oblasti Uatumã, Alternanthera sessilis atd.
02/2008 - Editorial
Vážení čtenáři, milí přátelé!
Před vámi leží v pořadí již druhé letošní vydání našeho společného magazínu AKVÁRIUM živě. Jistě vám neuniklo, že i přes všeobecný trend zdražování, cena magazínu se ani v 7. ročníku jeho vydávání nezměnila a je tak stále na stejné úrovni jako při jeho vzniku v roce 2002. Kolikrát se již od té doby změnila cena papíru, cena služeb spojených se vznikem magazínu, o poštovném a pohonných hmotách ani nemluvě. Výčet dalších prvků spojených s tvorbou magazínu, kterých se dotkla v posledních letech změna cen, samozřejmě, že směrem vzhůru, by byl ještě dlouhý, ale toho chceme naše čtenáře ušetřit. Nechali jsme na nás dopadnout i nejnovější letošní změnu DPH z 5-ti na 9 %, což mělo za následek zvýšení cen u drtivé většiny tiskovin. My však nezdražujeme a ani to nemáme v úmyslu! Nechceme nastoupit do cenového kolotoče, na jehož konec nelze dohlédnout, ale lze již odhadnout, že se vzniklé ceny pro mnohé z nás stanou nedostupnými. A co potom...?

Naším prvořadým cílem při vydávání našeho společného magazínu AKVÁRIUM živě, na rozdíl od ostatních, není zisk za každou cenu. Cítíme určitou zodpovědnost ke svým čtenářům a snažíme se v první řadě přinášet našim čtenářům požitek a ponaučení a také i pochopení daných přírodních zákonů, bez kterých by akvaristika nemohla existovat. Právě pochopení nutnosti zachovávat a chránit tyto přírodní zákony je jedním z prvořadých cílů, které jsme si při vydávání našeho společného magazínu vytkli. Mnohý z vás jistě namítne, jak můžeme v naší malé zemi zabránit tomu, aby nebyly nemilosrdně káceny deštné pralesy na druhém konci světa? Přímo jistě ne, ale nepřímo ano. Nepřímo tím, že např. nebudeme usilovat při renovaci našich obydlí nebo zařizování kanceláří šéfů o mahagonové dveře, zárubně či nábytek z pravého dřeva. Výrobků ze vzácných dřev se z asijských dovozů dostává do Evropy i k nám nepřeberné množství a jsme to my všichni, kteří určují, zda se budou prodávat nebo ne. Naším cílem je čtenářské veřejnosti přiblížit poutavými články cestovatelů a badatelů jako je Jens Kühne, Heiko Bleher a mnoha dalších zemi původu našich akvarijních miláčků, jejich způsob života a v neposlední řadě i dopad na něj pokácením třeba jen jediného pralesního velikána, pod kterým v říčce nacházeli stín a nyní hrozí vyschnutí toku pod nemilosrdným žárem rovníkového slunce.

Dalším cílem našeho společného magazínu AKVÁRIUM živě je také přinášet srozumitelným způsobem návody na rozmnožování a tím také i zachování oněch druhů, kterým hrozí vyhubení nesvědomitým počínáním člověka v jejich přirozených oblastech výskytu. Takovýchto druhů je celá řada, které přežívají již jen v našich akváriích a nejsmutnější na celé věci je skutečnost, že jich bude neustále přibývat.

Uskutečňovat tyto naše cíle je možné jen tehdy, když zachováme přijatelnou cenu magazínu a umožníme tak širokému okruhu čtenářů najít na jeho stránkách ty informace, které jsou pro ně zajímavé. Soudě podle reakcí čtenářů a jejich dopisů do redakce se nám tento záměr daří uskutečňovat. Je to pro nás všechny, kteří se na vzniku magazínu podílíme, radostné zjištění, které nás ale i zavazuje. A tak i nadále budeme navazovat kontakty s nejpřednějšími světovými i domácími autory a badateli a neustále naše čtenáře informovat o nejnovějším vývoji v akvaristice a zároveň i připomínat trnité cesty vývoje v minulých letech i staletích. Samozřejmě, že uvítáme i poznatky a zkušenosti našich čtenářů, kteří se o ně budou chtít podělit s námi se všemi!

Jsem si vědom toho, že šířit osvětu na stránkách magazínu je jedna věc, ale vidět věci ve skutečnosti je věcí druhou. To byl také důvod vzniku tradice AQUA Festivalů pořádaných naším nakladatelstvím AQUA – PRESS. Letošní, v pořadí již třetí AQUA Festival, bude sestávat ze dvou stěžejních soutěží, a sice z III. Českého šampionátu chovatelů terčovců s mezinárodní účastí a z II. Českého šampionátu chovatelů skalár s taktéž mezinárodní účastí. Je to akce, která nemá ve světě obdoby, neboť současný šampionát skalár a terčovců se zatím nikde jinde ve světě neuskutečnil tím spíše, že 1. šampionát skalár s mezinárodní účastí poprvé na světě v roce 2006 zorganizoval náš AQUAPRESS a AKVÁRIUM živě v České republice. Na všechny účastníky soutěží čekají i letos upomínkové medaile a diplomy a na výherce hodnocených pořadí jednotlivých kategorií ještě nejen věcné dary sponzorů, ale i hodnotné trofeje a peněžité odměny. Kromě vyhlášeného programu připravujeme letos i mnohá překvapení, která by jimi přestala být, kdybych je zde již nyní prozradil. Místem konání by mělo být v daném termínu i letos Kongresové centrum Praha, ale stále se ještě zabýváme výhradami a připomínkami návštěvníků z minulých ročníků, kterým se nezdá být toto místo vhodné. Je relativně ještě dost času na to, abychom o místě konání rozhodli tak, jak to bude pro konání této prestižní soutěže nejlepší. Nabízí se několik dalších řešení i mimo Prahu a tak se nechme nakonec překvapit. Vše bude jistě již v příštím vydání AKVÁRIUM živě č. 3/2008 definitivně oznámeno. Přihlášky do soutěže skalár i terčovců nebo informace o nich můžete již nyní zasílat elektronicky nebo poštou na zmíněné adresy AQUAPRESS a AKVÁRIUM živě.

Klidné a nerušené počtení v našem společném magazínu AKVÁRIUM živě vám všem přeje
František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.