04/2008 - obsah čísla
3. AQUA festival 2008
5
III. ročník soutěže terčovců
II. ročník soutěže skalár
s mezinárodní účastí

Kulturní centrum Crystal - Česká Lípa / 29.8.- 3.9. 2008
Nová neonka Paracheirodon sp.n.
10
Tento nový 4. druh neonky jsem objevil v roce 2006 a v listopadu 2007 se mi podařilo jej znovu odlovit. Nyní bych se s vámi chtěl podělit o dobrodružné zážitky spojené s jeho objevem.
Obrazová reportáž ZOO festival Krakow
28
2. mistrovství Terčovců v Polsku
Apisogramma hippolytae
30
Podrobnosti o této rybce napsal Dr. Vladko Bydžovský
Srí Lanka - biotopy a ryby
36
Text a foto: Hans-Jürgen Ende
Apistogramma cf. pertensis
40
Další podrobnosti o této rybce popsal a nafotil Dr. Vladko Bydžovský.
17. Aqua - Fish Friedrichshafen
46
Tato výstava nabídla návštěvníkům kompletní paletu zboží pro akvaristiku a teraristiku.
Hyphessobrycon loretoensis
48
Další podrobnosti o této rybce napsal a nafotil Dr. Vladko Bydžovský.
Hemigrammus stictus
54
Další podrobnosti o této rybce napsal a nafotil Dr. Vladko Bydžovský.
Hledání pravdy - za terčovci do oblasti Uatuma
61
Text: Heiko Bleher
Foto: Heiko Bleher a Natasha Khardina
Výhled
66
Podrobnosti o tom, co nás čeká příští týden.
04/2008 - Editorial
Vážení čtenáři, milí přátelé!
Dnešní úvodník začínám poněkud neobvyklým způsobem a tím je pohled na národní ochrannou kombinovanou známku, kterou vlastní naše nakladatelství AQUAPRESS s. r. o.


Ochraná známka


Tato známka byla zaregistrována Úřadem průmyslového vlastnictví již v roce 2006 pod číslem zápisu 283684, číslem spisu 435601 a co je hlavní, při jejím přednostním užívání, je vznik práva přednosti ke dni 16. 3. 2006. (Chybí na ní číselný a datumový údaj, který není patentovatelný a proto je volně přidáván).

V posledních dnech a měsících jsme se na veřejnosti stali cílem útoků, že používáme neoprávněně čísi ochrannou známku z roku 2008 bez jejich povolení. Jak je vidět ze shora uvedeného vyobrazení, je tomu právě naopak. Celá tato kampaň zapadá do celkové snahy hrstky zmanipulovaných lidí působit co největší problémy při letošním organizování 3. AQUA Festivalu. Již se opět objevují výzvy k bojkotu celé akce, jednotlivci jsou osobně přemlouváni k neúčasti, jsou vydávána různá prohlášení atd. atd. Je to tak absurdní, že pro toto počínání nenacházím slov. Vždyť je to Festival nás všech, celého národa, postavený na principu spolupráce s ostatními akvaristy a přáteli v Evropě, který AQUAPRESS s. r. o. jen organizujeme a samozřejmě i financujeme. Každý zde má možnost svého uplatnění ať již jako soutěžící, jako prodávající nebo i jako přednášející nebo vystavující. Je mi naprosto nepochopitelné tolik hysterie a emocí kolem této akce. Jak je toto vše škodlivé pro náš další vývoj akvaristiky rád doložím na příkladu našich přátel z Polska i obrazovou reportáží uvnitř našeho společného magazínu AKVÁRIUM živě. Zatímco v naší zemi již několik let řešíme žabomyší spory, oni se v Klubu milovníků terčovců semkli a pracují. Ještě v roce 2005 se k nám přijeli podívat na náš 1. AQUA Festival v Praze. Vše si fotografovali, do všeho nakukovali a ve skupince neustále, hlavy dohromady, něco diskutovali. Zatímco u nás od té doby dodnes řešíme spory, kdo je co oprávněn uskutečňovat a kde, oni letos v červnu po třech letech uspořádali do detailu vypracovanou 2. největší světovou soutěž terčovců hned za Duisburgem a větší než proslulá asijská AQUARAMA! Není tak zarážející (pro nás), že obsadili 170 soutěžních nádrží, ale fakt, že tato soutěž proběhla za účasti představitelů nejpřednější evropské a asijské terčovcové scény bez jediného českého účastníka! I tato skutečnost plně dokazuje současný stav a tak museli naši slovenští přátelé Minčák a Federič svým výborným umístěním tak trochu zachraňovat i naši čest! Polákům se podařilo to, co u nás, nebýt nesmyslných sporů, mohlo být již dávno skutečností.

Samozřejmě, že se s tímto naším vývojem nehodláme smířit, my se od něj přímo distancujeme! Konáme proto i letos 3. AQUA Festival a zveme na něj všechny slušné lidi, kteří to s přátelstvím i naší akvaristikou myslí upřímně! Chceme, aby se mottem akce stal název „Festival slušných lidí“! Festival, který budou moci navštívit i celé rodiny s dětmi. Je pro ně připraven bohatý rámcový program v podobě kulturních akcí, které zajišťuje město Česká Lípa, včetně hudebního doprovodu (jazz, dechovka atd). I samotné okolí města konání Festivalu je vhodným místem pro výlety (Máchovo jezero, hrad Bezděz a j.). Máme též zajištěny dva moderní „akvabusy“, které návštěvníky zavezou buďto na prohlídku Prahy, nebo k návštěvě Botanické i Zoologické zahrady v Liberci. Možné budou i exkurze do přilehlých světoznámých skláren s možností nákupu.To je namátkou jen několik možných akcí, které letos 3. AQUA Festival 2008 v České Lípě budou provázet. Další jistě budou následovat tak, aby v příštích ročnících u nás konečně mohla vzniknout tradice mezinárodní výstavy s hezkými zážitky. A ještě jednu záležitost mám na srdci, která v podstatě jen dokresluje situaci u nás. Jistě vám, milí čtenáři, neušlo, že v minulém editorialu k vám promlouval Dr. Vladko Bydžovský již ne jako prezident Akva CZ, ale jako „řadový“ akvarista. Stalo se tak proto, že celý rok před skončením jeho řádného volebního období byl letos ze zmíněné funkce „odejit“, i když na veřejnosti to vzbudilo dojem, že odešel na vlastní žádost. Nechci zde komentovat vnitřní pravidla zmíněné organizace, jen se pozastavit nad skutečností, která se dotýká nás všech. Vždyť toto období již jednou naše republika zažila, kdy byli ze svých funkcí vyhazováni odborníci a nahrazováni neschopnými funkcionáři. Vrátím-li se zpět k naší akvaristice a k „Vladkovi“, jak mu jeho přátelé smějí říkat, konstatuji, že je to v současnosti náš jediný čelný akvarista, kterému doma plavou jeho vlastní i vzácné darované ryby, které také dokáže i odchovat. Dokáže o nich napsat pojednání nejen do našeho magazínu AKVÁRIUM živě, ale i do jiných předních evropských časopisů, dokáže o nich promluvit na odborných přednáškách u nás i v zahraničí nebo dokonce i napsat knihu. Jeho nesčetné známosti s předními světovými akvaristickými odborníky jistě prospívají i naší akvaristice. A takovýto odborník by neměl oficiálně reprezentovat naši akvaristiku? Neplýtvejme s nimi, máme jich málo! V našem magazínu AKVÁRIUM ÎIVů je „Vladko“ od samého začátku srdečně vítán a zůstane to tak i v budoucnu. Střídavě se s námi bude dělit o své zážitky a postřehy v editorialech a o své zkušenosti se podělí i v odborných článcích. Abychom tomuto slibu dodali potřebný důraz, zveřejňujeme dnes celou plejádu jeho odborných článků a tak demonstrovali jeho odbornou všestrannost nejen jako lékaře, ale především jako významného akvaristy.

Hezké a klidné počtení bez emocí a nashledanou v České Lípě přeje Váš
František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.