06/2008 - obsah čísla
Tlamovci z jezera Tanganika
6
Cyphotilapia je v akvaristice dobře známý rod. I přes úctyhodnou konečnou velikost je obliba těchto cichlid poměrně velká.
Uvedené ryby:
- Cyphotilapia frontosa
- Cyphotilapia gibberosan
Přátelé se mají navštěvovat
15
Návštěva u manželů Gartnerových ve Vídni. Se jménem profesora Oto Gartnera, který je dnes považován za nestora vídeňské i rakouské akvaristiky, je spjato také mnoho odborných článků, o kterých jsme již v minulosti informovali.
Akva zajímavosti a novinky
16
Hybridizační vývoj Tropheus.
Hybridizace také i u "šnekáčů".
Pozor na SVC.
Popsáni nový halančíci.
Betta splendens – studenovodní ryba?
18
Siamská bojovnice, Betta splendens, je již po staletí zobrazením tropické ryby. Její obdivuhodná barevná nádhera je často nepřekonatelná.
Ten, který s rybami bydlí
26
V domě Dr. Jürgena Schmidta mají hobby více místa než on sám - hlavně labirintky.
Dávno známé a nové stonkové rostliny
28
Když jsem poprvé držel v ruce tuto rostlinu, která by měla být druhem Bacopa, byl jsem poněkud skeptický.
uvedené rostliny:
- Bacopa australis
- Hedyotis salzmannii
- Hemianthus callitrichoides
6. výročí otevření Mořského světa Praha
34
Tato mořská expozice se každým rokem vyvíjí a rozšiřuje nejen o nové druhy ryb a živočichů, ale také o nové nádrže. Toto úsilí přineslo v roce 2007 ocenění snah v podobě udělení statutu zoologické zahrady. Takže stálá akvarijní expozice nese od roku 2007 hrdý název ZOO Mořský svět.
Polycentrus schomburgki
36
Když jsem dostal od svého přítele ze Švýcarska zajímavé ryby s Guyany, radostí jsem byl celý bez sebe. Vedle nádherných dvou párů Crenuchus spirulus mi Pascal Sewer věnoval nádherný mladý pár Ostnáče Schomburgkova.
Zprávy
42
Akvarijní trhy v Žatci.
7. Šampionát diskusů – Duisburg 2008
43
2.10. - 5.10. 2008 probíhal 7. Šampionát diskusů a 11. okrasné ryby & akvárium v Duisburgu.
Mistrovství světa přírodních akvaristů 2008
48
Uzávěrka letošního mistrovství světa přírodních akvaristů, které uspořádala japonská společnost ADA, byla dne 31. května 2008. Do té doby se přihlásilo 1 170 prací ze 47 států světa.
Vyznamenání za zásluhy o akvaristiku
59
U příležitosti konání 7. Mezinárodního šampionátu diskusů v Duisburgu byla i letos udělena čestná cena za mimořádné zásluhy o akvaristiku. Tato cena byla na základě rozhodnutí poroty udělena našim čtenářům dobře známému Horstu Linkemu.
Výstava Guppy v Neumarktu
60
V Neumarktu nedaleko od Norimbergu se letos konala čtvrtá mezinárodní výstava Guppy německého svazu DGD. Zároveň to bylo i druhé kolo mistrovství Evropy a Německa výběrového chovu Guppy.
Výhled
66
Co zajímavého přinese další číslo
06/2008 - Editorial
Vážení čtenáři, milí přátelé!
Léto skončilo, máme zde podzim a s ním i poslední letošní vydání našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ. Máme za sebou i sérii akvaristických výstav a soutěží, u nás i v zahraničí. Jednou z těch největších akcí v zahraničí byl bezesporu šampionát v Duisburgu, který jsme letos navštívili v hojném počtu a u nás to byl 3. AQUA Festival v České Lípě. Obě akce jsou pořádány za vzájemné spolupráce pana Zajace ze Zoo Zajac a mojí za AQUAPRESS s. r. o. Jako organizátoři obou soutěží jsme po celý rok ve vzájemném kontaktu, řídíme se shodně řazením soutěžních exponátů do jednotlivých skupin a právě letos jsme jako první v praxi použili rozdělení soutěžní skupiny „Otevřená třída“ do dvou skupin „Otevřená třída plošné zbarvení“ a „Otevřená třída pruhovaní, tečkovaní“. Také jsou při našem šampionátu diskusů udělovány i poháry vítězům, které je možné získat jen na soutěži v Duisburgu. Mnohý stánek zahraničních vystavovatelů v Duisburgu je potom zdoben trofejemi získanými na naší soutěži.Vzhledem k tak těsné spolupráci se Zoo Zajac by se zdálo, že obě soutěže budou stejné a stejně koncipované.Mnoho našich akvaristů, obzvláště těch, kteří byli letos v Duisburgu poprvé, si jistě všimlo i rozdílu, který je dán národním chápáním takovéto výstavy.

První a samozřejmý rozdíl je ve velikosti výstavy.Nikdy jsem se netajil tím, že nehodlám velikostí AQUA Festivalu konkurovat Duisburgu. Právě naopak. Konáním naší soutěžní výstavy chceme zdůraznit význam především našich chovatelů a evropské akvaristiky. Tím, že jsme konečně nalezli důstojné místo konání s optimálními rámcovými podmínkami, můžeme tuto základní myšlenku dále rozvíjet. Konkrétně se to projeví již v příštím roce 2009, kdy vedle již tradičního mistrovství diskusů a skalár proběhne i mezinárodní mistrovství labyrintních ryb, které bude organizovat „European Anabantoid Club“ v čele se svým prezidentem, kterým je nám všem dobře známý Horst LINKE. Jak je vidět, zájem o náš festival v zahraničí roste, jak mohu potvrdit i po návštěvě akvaristického kongresu v Drážďanech kam jsem byl pozván a kde jsem měl referát právě o našem AQUA Festivalu a jeho dalších plánech. Je potěšitelné, že zde mohla být dohodnuta přeshraniční spolupráce a účast na Festivalu. Podobné pozvání jsem obdržel i na kongres v Rakousku, který se koná nyní v listopadu 2008. Jsem pevně přesvědčen, že až pominou neuvážené a především hloupé výzvy k bojkotu AQUA Festivalu ze strany našich akvaristických představitelů, poznají i představitelé našich spolků, že účastí na festivalu může naše akvaristika i oni sami jen získat.Dalším a nejpodstatnějším rozdílem je pojetí. Velmi názorně je tento rozdíl vidět na přiložených snímcích. Podíváme-li se na celkový pohled výstavních prostor v Duisburgu, zjistíme, že hlavním motem je prodej, který dokumentuje nesčetný počet prodejních stánků uprostřed výstaviště. Teprve někde na konci v rohu sálu je umístěna vlastní soutěžní expozice. Každý, kdo letos tuto výstavu navštívil, mi dá zapravdu, že prostor mezi jednotlivými řadami soutěžních akvárií byl velmi těsný a tak když se někdo předklonil při pořizování snímků, narazil zákonitě do návštěvníka u protější řady akvárií.

Z našeho pojetí soutěžní výstavy vyplývá, že hlavní pozornost je soustředěna na soutěžní exponáty, které tvoří dominantu výstavní plochy. Prodeji je vyčleněn prostor v bezprostřední blízkosti, ale tak aby nezastiňoval vlastní soutěž. Předností kulturního domu v České Lípě, místa konání AQUA Festivalu, je, že v případě nárůstu akvaristických soutěží a výstav máme možnost rozmístit prodej v dalších částech budovy. Máme tak neomezené prostory pro výstavnictví i prodej.

To jsou tedy postřehy, které jsme mohli získat v závěru letošní výstavní sezony. Je samozřejmé, že Duisburg zůstane pro akvaristu pojmem a přehlídkou toho nejnovějšího světového vývoje jak v akvaristice, tak i v doprovodném průmyslu. Jsem velmi potěšen, že můžeme s organizátory této obří světové akce spolupracovat jako rovný s rovným a přispět tak k rozvoji výstavnictví i u nás. Jak jsem se již v úvodu zmínil, je toto vydání našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ č. 6/2008 posledním v tomto roce. Do Vánoc a Nového roku nám chybějí ještě téměř dva měsíce, ale mně připadla úloha se s vámi na stránkách našeho magazínu rozloučit již nyní. Děkuji vám proto za pozornost, kterou jste nám po celý rok věnovali, za vaše příspěvky, postřehy a dopisy, které jste nám zasílali a také za návštěvu AQUA Festivalu, který jsme také i pro vás zorganizovali.

Jsem pevně přesvědčen, že skončením tohoto roku pro nás všechny nic nekončí a že v roce 2009 budeme se stejným nadšením pokračovat dále. Přejme si proto do roku 2009 vzájemně hodně zdraví a těm, kterým zdraví letos příliš nesloužilo, přejme brzké uzdravení, přejme si vzájemně šťastné překonání všech životních úskalí, přejme si společně, aby naše životní loď konečně z rozbouřených světových vod zakotvila v klidném přístavu a lidstvo se vydalo správným směrem tak, aby naše modrá a nezničená planeta byla domovem i mnoha dalším
generacím. Přejme si společně jen to nejlepší!

Klidné a nerušené počtení a nashledanou v roce 2009 přeje váš
František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.