01/2009 - obsah čísla
Chov terčovců
6
Všeobecně se dá říci, že rozmnožování terčovců v dnešní době již nezpůsobuje žádné větší problémy.
Akva zajímavosti a novinky
18
Zemřel Stanislav FRANK.
Novinky u krunýřovců.
další ryby:
- Paretroplus cf. kieneri - sameček
- Paretroplus cf. kieneri - samička
- Phalloceros caudimaculatus
Krmíme naše cichlidy správně?
20
V posledních letech vzrůstá opět zájem
o některé cichlidy. Způsobuje to jejich
zajímavý život, chov, množství zajímavých
třecích strategií.

zmíněné ryby:
- Herichthys tamasopoensis
- Heros sevsrus
- Callochromis pleurospilus
- Steatocranus tinanti
- Mesonauta festiva
- Astronotus ocellatus
- Aequidens rivulatus
Vodní hyacinty
28
Když jsem jako dvacetiletý mladík poprvé
vstoupil do malé, ale dobře zásobené zoo
prodejny, upoutala mou pozornost velká, dobře osázená výstavní nádrž, ve které se nacházely dva mohutné exempláře Eichhomia azurea.
Návštěva výstavy Exotica Haustiermesse
36
Na této výstavě můžete shlédnout všechny možné i nemožné domácí mazlíčky. Podrobnou obrazovou dokumentaci i text pořídila Mgr. Petra Bydžovská.
Togo – malý africký stát s rybími raritami pro naše akvária
40
Stát Togo tvoří protáhlé území v západní Africe o rozloze 56 000 km2, které probíhá od severu na jih a má přiibliÏžně 3 miliony obyvatel.
Klub přírodních akvaristů
46
V březnu 2009 se bude konat v berounském hotelu U Blažků sraz přírodních akvaristů. Zveme další zájemce k neformální výměně zkušeností a společnému nadšení ve světě aquascapes.
Cichlidy z řek guayanských výšin
48
Jedním z později sestavených rodů jihoamerických cichlid je Guianacara, který teprve v roce 1989 popsali KULLANDER & NIJSEN.

zmíněné ryby:
- Guianacara geayi
- Guianacara owroewefi
- Guianacara sphenozona
- Guianacara stergiosi
- Guianacara cuyunii
Dicrossus maculatus
55
Jestli někdo hledá mezi
jihoamerickými cichlidkami ideální
obyvatele našich akvárií s krásným a zajímavým vybarvením, musí vybírat také z ne příliš rozšířeného rodu
Dicrossus.
Zprávy
60
Akvaristická burza v Brně.
Mražené krmivo
62
Tento článek chce přiblížit nový projekt česko - německo - polské spolupráce. Jedná se o společnost IT - Ichthyo tropic, zabývající se celosvětovým prodejem živé a mražené potravy pro akvarijní ryby.
Výhled
66
Na co se můžete těšit příště.
01/2009 - Editorial
Vážení čtenáři, milí přátelé!
Jako pokaždé, když usedám k napsání úvodníku do našeho magazínu AKVÁRIUM živě, prožívám až schizofrenní stavy, kdy nevím, ze kterého konce začít. Co vypíchnout, co zdůraznit, na co vás upozornit. Nejinak je tomu dnes. Právě jsem vyprovodil čerty s Mikulášem a andělem, uklidnil nejprve natěšeného a statečného a posléze vystrašeného vnuka a se sklenkou lahodného moku v ruce usedám k počítači. Došlo mi, oč těžší úloha mě dnes čeká. Až totiž budete číst tyto řádky, budeme mít všichni za sebou předvánoční shon, budeme mít za sebou i prožité vánoční svátky, chce se mi věřit, že šťastně a spokojeně, minulostí bude i bujará či komorní oslava Silvestra. Budeme mít za sebou i první kroky v novém roce. S jeho příchodem si dáváme nová splnitelná a nesplnitelná předsevzetí, ale i bilancujeme a hodnotíme rok minulý – co se nám podařilo, na co raději nevzpomínat, na co jsme doopravdy pyšní. Vzpomeneme na radostné okamžiky, na to, co nás zarmoutilo, zklamalo a potrápilo. Do této skupiny patří bohužel i zpráva z těch nejsmutnějších. Koncem roku nás opustil dlouholetý akvarista, světově uznávaný autor mnoha článků i knih vydaných u nás i v zahraničí, RNDr. Stanislav FRANK, CSc. Především jeho zásluhou mohu s klidným svědomím říci, že čeští akvaristé patří k nejvzdělanějším chovatelům široko daleko. Jeho knihy jsou nevyčerpatelnou zásobou vědomostí, ke kterým se budou zkušení i začínající akvaristé v celém světě vracet.

Protipólem k této smutné události by mohla být všechna akvaristická setkání, která koncem roku probíhala u nás i za hranicemi. Nedá mi při této příležitosti nevzpomenout vídeňský veletrh – Haustiermesse 2008, který kromě našich rybích miláčků ukázal celé spektrum chovu domácích zvířat. Tato přehlídka všech známých i neznámých ras a druhů domácích mazlíků, jejich ocenění, burza akvarijních ryb a terarijních živočichů, nabídka kořenů, krmení či literatury stála určitě za to. Nezklamala žádného návštěvníka. Třešničkou na dortu této akce byla výstava čtyřiceti dnes tolik populárních nanoakvárií. Na mou duši nevím, které bylo nejhezčí.

Při pohledu na nanoakvária si uvědomuji, jak velkou změnou akvaristika prochází. Ještě nedávno jsme obdivovali několikasetlitrové nádrže a teď nám srdce plesá nad těmito úžasnými trpaslíky. V podobném duchu se vyvíjí i celosvětová akvaristika. V 90. letech minulého století se kladl důraz na organizovanou akvaristiku, na práci spolků i národních svazů. Napříč celou Evropou dnes pozorujeme úbytek členů ve spolcích a národních svazech. Mladí akvaristé pořádají zajímavá setkání včetně kvalitních burz.
Preferují se akvaristé jako samostatná individua, která se sama rozhodují, kdy a kde se začlení do nějaké společné činnosti. Tak se mohou zapojit i ti akvaristé, kteří žijí kdesi na českých nebo moravských samotách a pravidelné dojíždění do městských spolků by jim dělalo potíže. Vznikají nadnárodní organizace sdružující zájemce o jednotlivé okruhy akvaristiky. V minulosti jsem se mnohokrát zmiňoval o již existujících organizacích sdružujících duhovkáře (IRG) a cichlidáře (DCG) nebo halančíkáře (DKG). S radostí vám oznamuji vznik sdružení labyrintkářů AKL-Arbeitskreis Labyrintfische im VDA mit Europäischer Anabantoid Club – EAC, jehož jsem se stal členem. Stačí 20 Euro jako roční poplatek, znalost německého nebo anglického jazyka a 4x ročně k tomu dostáváte kvalitní časopis Betta News. Prezidentem tohoto sdružení je Horst LINKE. Pro zájemce jsou připraveny i kvalitní webové stránky www.AKLabyrintfische-eac.com. To nejlepší, čím ve svých chovech disponují, nám tito členové ukáží na podzim v České Lípě při konání mistrovství světa v rámci AQUA Festivalu.

Osobně se mě týká i zrod další organizace, jejíž jsem „staronovým členem“. Dosud existovala německá BSSW. 8. 11. 2008 proběhlo v německém Hämelerwaldu založení sdružení pro akvaristy, amatérské biology, ale i vědecké pracovníky, které sdružuje zájemce o chov a odchov teter, parmiček, sekavců a sumců IG BSSW. V jeho čele stojí zkušení akvaristé, jako jsou Hans-Jürgen GÜNTHER, Uwe WOLF a Dr. Stefan K. HETZ. I v této společnosti 4x do roka obdržíte kvalitní časopis za celkový příspěvek 26 Euro, roční CD za 7,50 Euro a jednorázově k tomu zaplatíte poplatek 5 Euro. Pro internetové nadšence existují webové stránky http://www.ig-bssw.org, pro korespondenci můžete použít adresu IGBSSW@googlematik.com. Jednou za rok se můžete zúčastnit společného setkání doprovázeného přednáškami, burzami a zároveň nezbytnými kontakty se zahraničními chovateli, kteří vám jsou schopni nabídnout mnohé kvalitní a nové druhy rybek. Jaké jsou nyní v kursu, ukazují fotografie Gerharda OTTA.
Hyphessobrycon pyrrhonotus
Homaloptera ogilviei
Corydoras sterbai
Puntius narayani
Úspěšný start do nového roku a hezké chvíle strávené s naším magazínem
vám přeje MUDr. Vladko Bydžovský
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.