02/2009 - obsah čísla
Vzácný host v akváriu - Parosphromenus parvulus
6
Teprve velkou různorodostí barev se akvaristika stává obzvláštním zážitkem. K neobyčejným obyvatelům vodní říše
patří i malá skupina rájovčíků.
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň
17
V současné době, kdy není jednoduché se uplatnit na trhu práce, přechází mnoho akvaristů k profesionalizaci. A právě na naší škole mají žáci výuku akvaristiky zahrnutou do učebních osnov. Pracují zde s nejnovější akvaristickou technikou v moderní profesionální odchovně.
Brycinus longipinnis
19
K sepsání článku o jihoamerických tetrách, mě inspirovala návštěva jedné z nejhezčích odchoven ve střední Evropě pana Romana Fišera.Vzpomněl jsem si i na pojmy jihočeské akvaristiky, kterými jsou Antonín Veselský nebo Jindřich Pekař.

Zmíněné ryby:
- Brycinus longipinnis
- Phenacogrammus interruptus
- Phenacogrammus caudalis
- Arnoldichthys spilopterus
Zprávy
27
Spolek plzeňských akvaristů IRIS:

- 28.3. 2009 pořádá ve spolupráci s Českým cichlid klubem Plzeňské akvaristické jaro - Den cichlidářů.

- 14. až 16. 8. 2009 pořádá výstavu AKVARISTA Plzeň 2009.

- 21.11. 2009 Pořádá Plzeňský akvaristický podzim.

Spolek akvaristů TETRA Žďár nad sázavou:

- 4. dubna pořádá AKVA.CZ kongres 2009.
Paludárium – tropická příroda v domácím prostoru
28
Představuji Vám paludárium se scenérií jezírka pod pískovcovou skálou v tropickém deštném lese. Celkové rozměry jsem omezil na 100 x 150 x 50 cm (š x v x h), vodní část na 100 x 30 x 50 cm (š x v x h) pro lepší možnost manipulace se zařízením.
Minirostliny v akváriu
32
Popsané rostliny:

- Echinodorus tenellus
- Ranalisma rostrata
- Sagittaria sp.
- Littorella uniflora f. submersa
- Marsilea crenata
- Physostegia leptophylla
- Sulawesi
- Limnophila indica
- Ottelia mesenterium
- Caridina spongicola
Obrazová reportáž – 1. Berlínské dny cichlid
38
Pěkné fotky i krátký text z výstavy cichlid od Petra Jasanského z České republiky.
7. mezinárodní šampionát terčovců Duisburg 2008
42
Fotky všech terčovců, kteří se umístili na prvním až třetím místě.
Hyphessobrycon megalopterus
44
Černý fantom asi nejvíce odpovídá původnímu rodovému označení Megalamphodus. Toto slovo pochází z řeckého megalos = velký, pteron = ploutev.
Akva zajímavosti a novinky
52
- Existuje jen jeden druh diskusů?
- Mnohé změny názvů trvají...

Stále nové ryby:

- Leptodoras oyakawai
- Harttia sp. curua
- Apistogramma sp. "gigas"
- Moenkhausia petymbuaba
Živorodka štikovitá – Belonesox belizanus
54
Tahle málo chovaná akvarijní štika se velice podobá naší štice obecné, kterou známe z našich rybníků. Je jen menší, samička dorůstá kolem osmnácti centimetrů a sameček asi dvanáct centimetrů.
Zařízená přírodní biotopová akvária
58
Popis 1. z 9ti příkladů přirozených biotopových akvárií, které Heiko Bleher sestavil pro představu nového akvaristického směru. Dalších osm bedeme praqvidelně otiskovat v příštích vydáních magazínu Akvárium živě č. 3/2009 až 4/2009.
1. akvárium je 1600 l - MALEBO-POOL BIOTOP - KONGO.
Selekce exkluzivních japonských Koi u chovatele Manabu Ogata
64
S příchodem jara jsme se rozhodli přinést našim čtenářům neobvyklý pohled z dalekého Japonska, kde zástupce redakce Akvárium živě navštívil Ogata Koi Farm v prefektuře Fukuoka.
Výhled
74
Na co se můžete těšit příště.
02/2009 - Editorial
Milí čtenáři, vážení přátelé akvaristiky!
V době, kdy píši tyto řádky, se venku „žení čerti“, zima na svém vrcholu ještě předvádí co dovede. Za této situace není dobré zbytečně vyjíždět do terénu a tak se věnuji pracím, které byly již dříve odloženy na pozdější dobu. Ale jelikož mi byla před malou chvílí doručena z Japonska zásilka od Takashi AMANA s propagačním materiálem a přihláškami na letošní mistrovství světa přírodních akvaristů, přerušil jsem rozdělanou práci a znovu se zahloubal nad tématikou přírodních akvárií a loňského mistrovství světa. Výsledkem bylo zajímavé zjištění a mne by zajímalo, zda jste, milí čtenáři, stejného či podobného názoru.

Jako jeden z 18-ti světových porotců této soutěže jsem měl možnost shlédnout všechna přihlášená díla. Bylo na nich jasně vidět, že světová akvaristická veřejnost je na počátku perspektivního rozvoje nových akvaristických směrů, a že v nich nemá ještě zcela jasno, nebo že si přeje je sjednotit pod jedním názvem: „Přírodní akvária“. V 1 170 přihlášených pracích do zmíněného mistrovství světa se totiž prolínaly všechny čtyři současné směry vývoje rostlinných akvárií. Vítězem soutěže se stala expozice z akvaristického směru „Přírodní akvária“, které jsem jako jediný z 18-ti rozhodčích dal nejvyšší počet bodů a získal tak právo tuto práci komentovat v publikaci vydané k této soutěži. Že vyhrála nakonec expozice z tohoto akvarijního směru je logické, neboť plně tomuto trendu odpovídala: přenést přírodní scenérie pod hladinu akvária.

Dalším směrem, který se v soutěži často objevoval, byla již dobře známá rostlinná, tzv. „Holandská akvária“. Tento způsob není nový, ale dalo by se říci, že ty ostatní se z něj vyvinuly. Na rozdíl od přírodních akvárií, která vytvářejí scenérie pomocí přírodnin, jako jsou kameny, kořeny, barevné písky rostliny atd., jsou u holandských akvárií hlavním prvkem vodní rostliny. Jejich cíleným a dovedným použitím lze docílit barevné i hmotné efekty, které přinášejí onen žádaný půvab celého díla. Oba tyto směry však mají jednu věc společnou. Akvarijní ryby jsou zde jen doplňkem, u holandských akvárií někdy i nežádoucím, který není hlavním aktérem v akváriu.

Jedinou výjimku tvoří třetí současný trend vývoje a tím jsou tzv. „Přírodní biotopová akvária“. Tato akvária se ve zmíněné soutěži také velmi často vyskytovala. Velkým zastáncem a propagátorem tohoto směru je náš častý autor Heiko BLEHER. Není divu, že se za biotopová akvária s takovou vehemencí staví. Bez nadsázky se dá říci, že on jediný z nás viděl snad všechny naše akvarijní ryby v přírodě, v jejich přirozených podmínkách a ty se snaží napodobit, nebo alespoň se jim přiblížit i v zajetí. Abychom se s biotopovými akvárii i s jejich celkovou myšlenkou mohli blíže seznámit, rozhodli jsme se v našem společném magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ od dnešního vydání dát na pokračování slovo Heiko BLEHEROVI, aby nám tuto záležitost blíže objasnil. Že tento směr má mnoho obdivovatelů vím i ze svého okolí a já osobně mu kromě přírodních akvárií také velmi fandím. Několik jeho příznivců je i členy našeho „Československého klubu přírodních akvaristů“ alespoň do té doby, než si vytvoří svůj vlastní oborový klub. Osobně si však myslím, že náš současný klub přírodních akvaristů poskytuje dostatečnou základnu všem dosavadním vývojovým směrům přírodní akvaristiky.

Výjimkou u tohoto směru biotopových akvárií je, že v těchto akváriích jsou akvarijní ryby hlavními aktéry a zařízení akvária jim jen splňuje podmínky jejich zdárného žití. Mnohému by se takovéto akvárium mohlo zdát neuspořádané, chaotické, ale kdo se již někdy potopil s otevřenýma očima pod hladinu jezera či řeky, jistě jiný obraz nenalezl. Je to obraz přírody, kde architektem je náhoda a tak kam co padne nebo připlave, tam to zůstane ležet k velké radosti vodních obyvatel.

Čtvrtým módním vývojovým směrem jsou tzv. „Nanoakvária“. Oblastí původu je opět Asie se svým sklonem k miniaturám. Rád si tyto akvária prohlédnu, jsou velmi pracná a prostorově nezaberou příliš mnoho místa, ale ... Každý akvarista ví, že čím menší akvárium, tím hůře se udržuje jeho biologická rovnováha. Tato akvária považuji za velmi vhodná nejen k okrase, ale i k chovu krevetek, které by se ve velkých nádržích naprosto ztratily. Jako vývojový směr má již mnoho příznivců a jejich výkony se nechají vidět. Nechme tedy tuto novou akvaristickou disciplínu prověřit časem a do té doby obdivujme nápaditost jejích tvůrců.

Shrnu-li mé úvahy nad exponáty loňského mistrovství světa přírodních akvaristů a přidám-li poznatky z mého pozorování akvaristického dění a k tomu ještě vezmu v úvahu většinu zakázek firem zabývajících se zařizováním akvárií, dojdu k zajímavému závěru: jako bychom v akvaristice stáli na přelomu, kdy dříve bylo štěstím každého akvaristy akvárium plné krásných ryb a danou scenérii dokreslovalo několik rostlin. Dnes nabývám dojmu, že do popředí se dostávají rostlinná akvária všech vývojových směrů a v nich plují jen ryby pro okrasu, nebo jen druh, který je akvaristovi nejmilejší. Těžko posoudit, zda je to dobře nebo špatně, nebo jestli tento trend bude v budoucnu zřetelnější. V každém případě zde hraje svoji roli mnoho okolností, jako např. finanční dostupnost, kvalita a úhyny ryb atd. atd. Nechme se tedy překvapit!
Krásné a nerušené počtení přeje váš
František Kolín – šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.