06/2009 - obsah čísla
Platina ze Siamu
6
Nejdůležitější je barva.Kolem ní se vše točí i v obchodě.Téměř všechno! I akvaristika žije barevností, neboť hlavní obrat jí přinášejí barevné a pestré ryby.
Akva zajímavosti a novinky
14
- Plata "Panda"
- Závojnatka "Panda"
- Kylin Parrot
- "Red face severum "
- Pterophyllum scalare "Blue Angel"
- xantorické skaláry
Xiphophorus helleri
16
O živorodkách se říká, že jsou to rybky pro začátečníky. Je to jen zčásti pravda, mít kvalitní, dobře vzrostlé jedince je umění a dá to dosti práce.Vzhledem k barvám a tvarům mečovek jsou to rybky, které měl ve svém akváriu prakticky každý akvarista, který několik let akvaristiku provozoval. Mečovky vedle gupek a plat patří k nejznámějším živorodkám.
1. mezinárodní dny cichlid – Duisburg
24
1.10. - 4.10. 2009 se konal 1. ročník Mezinárodní dny cichlid a 12. ročník okrasné ryby & akvárium.
Rotala macrandra
28
Pokud bych se měl rozhodovat o dominantní červené rostlině pro své akvárium, byla by volba mezi Lobelia cardinalis a Rotala macrandra velmi těžká.
Produkt roku 2009
36
- Dávkovací kostky od firmy Aquafim , které rovnoměrně dávkují hnojivo.

- Digitální terarijní přístroj pro regulaci vlhkosti od firmy Hobby Clima Control.
Barbus cf. (?) tetrazona
38
Každé společenské akvárium potřebuje mít rybky, které zaujmou na první pohled. Které určí ráz a charakter akvária. Mezi rybky, jejichž hejno zaujme každého, patří tetrazonky. Parmičky, které mají mnoho příznivců, ale i řadu odpůrců, kteří rybky zařadily na své černé listiny.
Akvaristická společnost „Leknín“
46
Krátká kapitola z historie naší akvaristiky.
Zahradní jezírko
48
Přáním mnoha akvaristů je vedle jejich hobby pořídit si ještě zahradní jezírko.
Apteronotus albifrons
52
Jsou zajímavé ryby, které jsou vhodné jen pro některá akvária, protože vyžadují určité podmínky.Ty když splníte, máte malou šanci dočkat se odchovu, jak se to povedlo Janu HAIDINGEROVI, jako jednomu z prvních chovatelů na světě, odchovat nožovky běločelé.
Výhled
62
Co naleznete v příštím čísle.
06/2009 - Editorial
Vážení čtenáři, milí přátelé akvaristiky,
ač je to k nevíře, tímto vydáním jsme se dostali na závěr roku 2009. Roku, který nám přinesl mnohá překvapení, některá i radostná. V závěru roku, přesněji 12.12., nás z větších akcí čekají již jen tradiční Vánoční akvaristické trhy v Úvalech a poté se letošní kruh uzavře.

K radostným událostem letošního roku lze beze sporu zařadit obnovení tradiční Burzy akvarijních ryb, rostlin a příslušenství v Třeboni, kterou pořádá Spolek českobudějovických akvaristů, Akva Tera za naší mediální podpory a ve spolupráci s občanským sdružením Aqua Festival o.s. Zvolení dvou termínů, z jara a na podzim, se ukázalo být zdařilým krokem. Podzimní akce se konala dne 17.10.2009 v prostorách lázeňského domu Aurora a o jejím zdařilém průběhu budeme naše čtenáře podrobně informovat v příštím vydání AKVÁRIUM živě č. 1/2010.

Další potěšující zprávou letošního roku je zahájení činnosti Českomoravského svazu chovatelů a prodejců akvarijních ryb, zkráceně ČMSCHPAR. Svým zaměřením se sice jedná o svaz profesionálních chovatelů a prodejců akvarijních ryb, ale výsledky jeho činnosti jsou důležité pro celou českou akvaristiku. Jak jistě všichni víme, pověst a kvalita české akvaristiky a jejích odchovů v sousedních zemích v poslední době velmi utrpěla. Stalo se tak na základě levných asijských dovozů vydávaných za české odchovy. Tyto dovozy a následné vývozy, mnohdy bez patřičného přeléčení nebo karantény, svými úhyny u konečného zákazníka velmi poškodily pověst pravých a zdravých odchovů poctivých českých chovatelů. Pro tyto chovatele je takováto politika doslova zničující, neboť za současné cenové situace energií a ostatních nákladů nemohou s lacinými dovozy držet krok a jejich odchovy jsou neprodejné.K tomu ještě přistupují naprosto nepřijatelné platební podmínky při výkupu. Následkem je ukončení chovatelské činnosti mnohých chovatelů a tím i snížení nabídky chovaných druhů. Trh tento výpadek reguluje opětovným dovozem laciných ryb z ostatního světa, především Asie, a tak by se postupem času mohlo stát, že v našich akváriích nenalezneme žádný pravý domácí odchov.


Tyto a mnoho dalších vážných důvodů vedlo v hodině dvanácté k ustavení Českomoravského svazu chovatelů a prodejců akvarijních ryb, který si vzal za cíl těmto negativním jevům čelit a pomáhat svým členům se s nastalou situací vyrovnat. Je to běh na dlouhou trať, to nikdo nepopírá. Obzvláště v naší zemi bude velmi obtížné mnohé přesvědčit o správnosti této cesty, ale je to jediná možnost, jak ještě zachránit co se dá. Svaz nebude svým členům poskytovat jen výhody, ale bude vyžadovat i povinnosti, které budou jasně dány vnitřním řádem. Bude také pravidelně poskytovat nové informace, které mu budou dodávat státní instituce, se kterými již úspěšně navázal spolupráci a které přislíbily plnou podporu jeho činnosti. Redakce našeho společného magazínu AKVÁRIUM živě se rozhodla na stránkách magazínu zřídit pravidelnou rubriku svazu a umožnit tak přímou informovanost o stavu věcí.


Jednou z oblastí činnosti svazu je i podpora českého výstavnictví a burz, vyplývající z dohody s Veterinární správou. V praxi se to již projevilo účastí na 4. AQUA Festivalu v Č. Lípě nebo na 1. ročníku Burzy Třeboň, o kterou byl svaz požádán. Cílem výše zmíněné dohody je, aby v budoucnu byly všechny zamýšlené akvaristické akce nahlášeny vedení svazu, který je po konzultaci s pořadatelem dále postoupí Veterinární správě. Až tato praxe bude plně využívána, nebude docházet až k úsměvným situacím jako např. z letošního pozdního léta, kdy na jedné pražské výstavě veterinární kontrola zjistila organizační nedostatky a já jsem byl některými lidmi promptně lživě nařčen z toho, že jsem kontrolu poslal já. Pro toto jejich lživé tvrzení neexistuje a ani nemůže existovat jediný pravdivý důkaz a tak se nad touto snahou o zakrytí vlastních nedostatků musím jen pousmát.

Závěrem této zprávy o cílech Českomoravského svazu chovatelů a prodejců akvarijních ryb mi nezbývá, než za nás za všechny popřát jeho vedení, ale i členům,pevnou vůli k prosazení svých cílů v zájmu celé naší akvaristiky i s její amatérskou částí!

Vážení čtenáři, milí přátelé, na sklonku roku 2009 bych vám všem chtěl srdečně poděkovat za projevenou přízeň projevovanou nejen nad stránkami našeho magazínu AKVÁRIUM živě, ale i v soukromém životě, kdy dobře míněné slovo od přátel dodá sílu i nový elán do života. Prožijte důstojně a ve zdraví sváteční dny, pokud nyní právě bojujete s nepřízní osudu, přeji vám šťastné překonání překážek a pokud zlobí zdravíčko, přeji samozřejmě brzké uzdravení.

Přeji vám všem za sebe i za všechny spolupracovníky magazínu AKVÁRIUM živě v těch několika týdnech, které nám ještě do konce roku zbývají, klid a pohodu a do příštího roku 2010 jen to nejlepší, hodně zdraví a osobního štěstí vám i vaším blízkým!
Váš František Kolín – šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.