05/2010 - obsah čísla
Melanotaenia trifasciata
13
Duhovka třípruhá: nyní je známo 40 barevných variant, ale u nás se ještě tolik nerozlišují. My se v našem článku budeme zabývat běžnými "trifasciátami".
Corydoras duplicareus
16
V článku trochu podrobněji o těchto pancéřníčcích.
Přátelé se mají navštěvovat
19
V druhé polovině července se uskutečnilo příjemné posezení mezi dlouholetými přáteli. Na návštěvu zavítal Horst Linke s manželkou a na české straně je uvítal pan František Kolín a MUDr. Vladko Bydžovský s dcerou.
Colisa a Trichogaster stále ještě "dobré názvy"?
20
Zcela bezdůvodně nyní dochází k pokusu o znovuzavedení starých názvů. Zcela bezdůvodně? Zřejmě ne pro všechny.
Hongkong
24
Je město, které se prostě musí vidět. Množství importovaných i exportovaných ryb ve světě se dá jen velice těžko zjistit.
Protomelas taeniolatus
30
V článku trochu podrobněji o této africké cichlidě.
Zprávy
32
Třeboň 9.10.2010 - akvatrhy ryb, rostlin a příslušenství
Corydoras paleatus
33
V článku trochu podrobněji o Corydoras paleatus neboli pancéřníček kropenatý.
Specializované prodejny a zvířata určená do zájmových chovů – 2. část
36
Text: Jiří Růžička - v tomto článku bych rád vyjádřil svůj názor na toto zákonné opatření.
Přírodní akvária ČR 2010
38
Nejlepší přírodní akvária ČR 2010, která se účastní světové soutěže IAPLC 2010 naleznete na této stránce jejich foto.
Akva novinky
40
Foto a pár slov o
- Baryancistrus sp.
- Scobiancistrus aureatus
- Pseudoacanthicus sp.
- Peckoltia sp.
- Ancistrinae sp.
- Zonancistrus brachyurus
- Panaqolus sp.
- Hypancistrus sp.
Hasemania nana
44
V článku trochu podrobněji o Hasemania nana neboli tetra měděná.
Trichogaster lalius
48
V článku trochu podrobněji o čichavci zakrslém neboli lálinka, jak mu akvaristé říkají, je u nás znám spíše pod latinským rodovým označením Colisa.
Pelvicachromis pulcher
52
V článku trochu podrobněji o Pelvicachromis pulcher neboli pestřenec červený.
Hyphessobrycon amapaensis
54
Málokterá rybka nám dala tak zabrat jako tetra amapaenská. Akvaristé ji říkají zkráceně "amapa" a jen skutečný tetřičkář ví, co se za tímto názvem skrývá. V tomto článku se dozvýte podrobnosti o této rybce.
Julidochromis
58
V článku trochu podrobněji o těchto cichlidách.
Channa pulchra
60
V tomto článku trochu podrobněji o těchto velice zajímavých rybách zvaných též hadohlavci.
Výhled
62
Co najdete v příštím čísle našeho magazínu AKVÁRIUM živě.
05/2010 - Editorial
Vážení a milí čtenáři!
Doba letních prázdnin skončila a tak se můžeme opět věnovat nové akvaristické sezóně. Sezóně nejen četných výstav, ale i prodeje akvarijních ryb, které nyní chovatelé ve zvýšené míře dodávají na trh. Toto období je pro mnohého chovatele rozhodující, neboť předvánoční trh je měřítkem toho, jak bude celá sezona úspěšná. A právě již zmíněné četné akvaristické výstavy nám hodně napoví, s čím nás letos chovatelé překvapí. Ohlédnu-li se do minulosti, přesněji do roku 2006, jedním takovým překvapením a hitem byly v té době červené skaláry. Podařilo se mi tehdy, jako organizátorovi soutěže, pozvat na 2. AQUA Festival 2006, jehož součástí bylo uspořádání 1. mezinárodní soutěže skalár na světě (AŽ č.6/2006,str.44-53), jejich chovatele, dnes již zesnulého Franka Wilhelma s dcerou Nadjou z Německa. Přivezli sebou tenkrát nejen exponáty do soutěže, ale také na prodej i 60 červených skalár "Red Devil" – "rudých ďáblů" – jak Frank své celoživotní dílo osobně nazýval. Ještě dnes se pousměji, když si vzpomenu na "řežbu", která tenkrát při prodeji panovala a na telefonáty chovatelů ze vzdálenějších míst republiky s prosbami o schování "pod pultem", než se dostanou na výstavu. A ještě širší úsměv u mne vyvolávají snahy některých našich "odborníků", kteří se dnes zoufale snaží prezentovat úspěch s červenými skalárami jako úspěch české akvaristiky. Pravdou však zůstává, že díky šikovnosti českých chovatelů je tato forma dnes již téměř běžně k dostání.

Dalším takovým hitem z nedávné minulosti – v roce 2009 – byla modrá ramirezka "Electric Blue", která vzbudila senzaci na výstavě AQUARAMA 2009 v Singapuru. I o této senzaci jsme se jako první zmínili v článku dr. BYDŽOVSKÉHO ( AŽ č. 5/2009, str.48–55) a opět nastal "poprask". Telefonáty a emaily do redakce s prosbou o sehnání chovného materiálu nebraly konce. Současně s tím byly již však první modré ramirézky z Asie dovezeny a také i z Německa, kde se již v létě 2009 podařily první odchovy. Dnes již opět není problém na každé prodejní výstavě u nás zakoupit naše odchovy ramirézek "Electric Blue".

Na těchto namátkou vybraných příkladech chci ukázat, jak lze docílit úspěšných odchovů, které přinášejí užitek nejen samotným chovatelům, ale i široké akvaristické veřejnosti. Z těchto dvou náhodných příkladů však odvodíme i další zkušenost. Jsou to úspěchy našich chovatelů, které vznikly na základě úspěchu cizích akvaristů a které si jen přivlastňujeme. Cožpak taková akvaristická velmoc, jako jsme my, nedokáže vyprodukovat nějaký ten světový "trhák"? Ovšemže dokáže, ale jak to vypadá v praxi? Zatímco jinde ve světě se úspěšný chovatel či celá farma ke svému úspěchu hrdě hlásí a mediálně je vše řádně "rozmáznuto", u nás je praxe jiná. Sám bych mohl okamžitě uvést příklad odchovu jednoho takovéhoto "trháku", ale nesmím. Chovatel si za žádnou cenu nepřál být zveřejňován ze strachu před závistí z možného výdělku a tím i následnou nenávistí svých kolegů chovatelů a z konkurence, která větším rozmnožením ryb "srazí" cenu. Takoví jsme my Češi a situace u nás. Kdy konečně pochopíme, že je jiná doba a vyhrabeme se z rolí "poserů" žijících "při zdi" a jednajících jen "za zády"? Kdy konečně hrdě představíme to svoje zdravé češství světu a nebudeme s tím zase čekat až na nějaký úspěšný hokejový šampionát? Vím, že je to stále ještě těžké, sám jsem si to již zažil při pořádání AQUA Festivalů, ale dá se to. A čím dříve, tím lépe.

Tyto řádky píši bezprostředně po skončení úvodní sezónní výstavy "Akvarista Plzeň 2010", které jsem se za magazín "Akvárium živě" zúčastnil. Jako již tradičně, výstavu pečlivě připravili členové spolku IRIS pod taktovkou Vládi Protivy. Již po léta je tato výstava největší západočeskou akcí, která na sklonku prázdnin dokáže přilákat mnoho návštěvníků. Obzvláště letošní ročník podle mého názoru příjemně překvapil větším množstvím nabízených akvarijních ryb a rostlin. Podrobněji se touto výstavou a soutěžními výsledky budeme zabývat v příštím vydání našeho společného magazínu "Akvárium živě".

Stejně úspěšní jsou i Jihočeši se svými "Akvaristickými trhy", kterých se zúčastňujeme jako mediální partneři. Na letošní podzim, přesněji na 9. říjen 2010, máme přichystanou malou změnu. "Akvaristické trhy" se tentokrát nebudou konat v sálu lázeňského hotelu Aurora, ale v prostorách Kulturního a kongresového centra Roháč v Třeboni. Místo nového konání se nachází poblíž městského centra, což je spojeno s mnoha výhodami pro návštěvníky. Bližší informace se dočtete uvnitř magazínu.

Shrnu-li na závěr dnešní úvodník, mohu prohlásit: "Vítejte v nové akvaristické sezóně a těšte se na akce s ní spojené! " K tomu vám přeji hezké a ničím nerušené pročítání našeho společného magazínu "Akvárium živě"
František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.