05/2011 - obsah čísla
Copella arnoldi
4
Tetra stříkavá patří mezi tzv. drobnoústky čeledi Lebiasinidae. Nověji tuto skupinu někteří autoři nazývají štíhlotělky, což obojí značí, že se jedná o tetry s malou tlamkou a štíhlým a protáhlým tělíčkem.
Crystal Bio
8
Novinka v systému čištění vody zahradních jezírek.
Jatuchak
10
Je to jedno z největších tržišť na světě a najdeme tady opravdu spoustu zajímavého akvaristického zboží.
Utricularia gibba
19
Protože se jedná o vodní rostliny, jsou tyto ve vodě stále rostoucí druhy bublinatek jen zřídka pěstovány i samotnými milovníky masožravých rostlin. Bublinatky patří do rodu Utricularia a v něm jsou druhy jak akvatické, ve vodě rostoucí, tak i terrestrické, na souši rostoucí.
Přizpůsobení a společenství s krevetkami
24
V přírodě nalezneme krevety ve velkých populačních seskupeních. To však neznamená, že v akvarijních podmínkách s nimi osadíme akvárium k prasknutí.
Akva novinky
26
Pár zajímavostí z výstavy AQUARAMA 2011.
Dopisy čtenářů
32
Vy se ptáte, my odpovídáme.
Aquarama 2011
33
Reportáž ze špičkové a světově známe výstavy, která se pořádá jednou za dva roky.
Specializované prodejny a zvířata určená do zájmových chovů – 7. část
40
Mluvící opičky, papoušek matematik ...
Jak se dostanou rybky do našeho akvária?
42
Zcela jednoduše. Zajdeme do prodejny, rybky si vyhlédneme, zaplatíme a vezmeme domů do našeho akvária. Ale předcházející cesta až sem byla předlouhá.
Rivulus – halančíkovci
46
Tento druh byl objeven kolem roku 1938. Alespoň první vědecký popis pochází z tohoto roku. Objevitelem byl ROLOFF a tato skutečnost byla rozhodující při zadání názvu.
Výhled
48
Co najdete v magazínu příště.
05/2011 - Editorial
Vážení a milí čtenáři!
Dnešním vydáním je tomu přesně 10 let, kdy jste poprvé měli možnost začíst se do magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ. Nebylo náhodou, že jsme první vydání představili v Ostravě, kde místní akvaristé v čele s Arnoštem Pergerem pořádali akvaristické výstavy na evropské úrovni. Od té doby se událo mnoho věcí a vývoj šel dál. Je potěšující, že náš společný magazín AKVÁRIUM ŽIVĚ byl vždy v centru dění a své čtenáře informoval o vývoji akvaristiky nejen u nás, ale i v ostatním akvaristickém světě. Ohlédnutí se na začátek našeho vzniku však přináší i méně radostné skutečnosti. Začínali jsme v době, kdy naše akvaristika byla na vrcholu. České ryby byly nejlepší a poptávka po nich doma i v zahraničí veliká. I amatérská akvaristika byla stále ještě dostupná pro všechny zájemce a tak všichni zúčastnění nabyli dojmu, že to tak bude již navždy a naše místo druhé největší světové velmoci ve vývozu akvarijních ryb máme zajištěno. Ale již tehdy se začala nad naší akvaristikou stahovat na obzoru temná mračna, která však nikdo nebral vážně. Především Asiaté stupňovali svoje úsilí a zaplavili svět svými lacinými odchovy nevalné kvality. Ale i u nás se začaly hromadit negativní jevy. Začali se objevovat funkcionáři, kteří se chtěli jen profilovat a mluvit do všeho, aniž by měli patřičný světový rozhled. I samotní chovatelé a vývozci, namísto aby se sdružili a čelili asijské nadvládě, se snažili podbízet jeden druhého a nakonec zahnali ceny odchovaných ryb pod únosnou mez. To znamenalo konec mnoha set drobných chovatelů a tím také ztrátu pestré palety u nás chovaných ryb. Došlo to dokonce tak daleko, že podnikavci nakupovali laciné asijské i jiné odchovy a prodávali je dále jako české odchovy, často i bez patřičné karantény. Úhyny takovýchto ryb byly enormní a tak dobré jméno naší akvaristiky bylo definitivně zruinováno. Nic nepomohly výzvy v našem magazínu k semknutosti a ke společným akcím včetně výstav, nikdo nechtěl nic slyšet a funkcionáři dělali, že se jich to netýká. Dnešní situace je taková, jaká je. Mnoho existencí je ohroženo, akvaristika se stala pro mnoho zájemců finančně nedostupnou záležitostí. Ale blýská se i na lepší časy. Tento pád měl i pozitivní účinky: vyčistil akvaristický vzduch a české ryby začínají získávat na vážnosti a začínají být upřednostňovány před dovozy. Je to pozitivní zjištění a náš magazín AKVÁRIUM ŽIVĚ tento vývoj s radostí podpoří.

Také náš společný magazín AKVÁRIUM ŽIVĚ prodělal svůj vývoj. Z původního, v licenci vydávaného magazínu, se brzy stal samostatný český titul, který je dnes chráněným názvem. Několikrát změnil svůj rozměr a podobu názvu, ale jediné, co po celých 10 let zůstalo beze změny, byla cena. Nezměnila se ani přes v minulosti stoupající ceny DPH, ceny materiálů a energií. Až do dnešního vydání. Politická situace s finančním dopadem na obyvatelstvo způsobila, že pro mnoho našich čtenářů se cena výtisku magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ stala nedostupnou. S tímto problémem
se setkáváme při rozhovorech s našimi čtenáři dnes a denně. A tak jsme se v redakci rozhodli u příležitosti 10. výročí s tím něco udělat a upravit magazín tak, aby zůstal čtenářům cenově dostupný. Je samozřejmé, že rozsah
magazínu musí být přizpůsoben ceně výtisku a odpovídat výrobním nákladům. A tak dnes máte, milí čtenáři, v rukách upravené vydání, s kterým vstupujeme do další dekády našeho trvání a jehož cena 69 Kč přibližně odpovídá ceně jedné krabičky cigaret, bude dostupná širokému okruhu čtenářů. Všem předplatitelům, kteří si nově magazín předplatili ještě za původní cenu 498 Kč, i těm, kterým ještě předplatné trvá se automaticky předplatné prodlužuje. I nadále se budeme na stránkách magazínu setkávat s pestrou nabídkou informací z oboru akvaristiky, s informacemi o akcích doma i v zahraničí nebo s výsledky různých soutěží. Vážně též zvažujeme v dohledné době umístit magazín v elektronické podobě na internet. První kroky v tomto směru již byly učiněny (sledujte www.publero.com).

Co si ještě do dalších deseti let přát? Jistě vše nejlepší pro vás, milí čtenáři, ale i pro nás v redakci tak, abychom se všichni i nadále ve zdraví a dobré pohodě mohli setkávat nad stránkami našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ.

Hezké a pohodové počtení a dobrý start do nové sezóny našim chovatelům a prodejcům přeje Váš
František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.