01/2012 - obsah čísla
Mistrovství světa přírodních akvaristů 2011
4
Soutěžního hodnocení se zúčastnilo 1603 prací z 55 zemí světa. Ani v roce 2011 neutichá zájem o tuto soutěž a tak opět došlo k rekordnímu nárůstu účastníků. Zvýšení počtu však automaticky neznamená také i zvýšení kvality přihlášených prací.
Novinky a zajímavosti
14
Další splněný sen – Tanganika
18
Sedím na břehu jezera a pozoruji okolí během ranního rozednívání. Slunce vychází na tanzanijské straně, nevyhoupne se přímo z vody jako umoře, ale nad vodou, protože břeh jezera v těchto místech lemují hory, vypínající se místy až 1000 m nad hladinu. Místo, kde se nyní nacházím, se jmenuje Ntilinga a je pouze 2 km od známé zambijské lokality Ndole Bay.
Crenicichla regani
26
Tato štikovitá cichlidka z povodí Amazonie patří k nejkrásnějším zástupcům vrubozobcovitých (Cichlidae), které lze ještě v našich obvyklých nádržích celkem bez výrazných problémů chovat.
V říši Inků
32
Peru je posvátnou zemí nejen pro potomky Inků, ale i pro akvaristy a milovníky přírody. Je několik způsobů, jak tuto zemi poznat.
Ako vytrieť ryby…
38
Otázka ako? To je vec, ktorou si prešiel asi každý akvarista. Aj keď akvaristika je predovšetkým záľuba ako podnikateľská činnosť, tak je tu určitý krásny pocit.
Iquitos a okolí
46
Hluboko v peruánské džungli leží ukryté město Iquitos. Je to největší město na světě, kam se nelze dostat po silnici.
01/2012 - Editorial
Vážení a milí čtenáři, přátelé akvaristiky.
Skutečnost, že se dnes setkáváme nad stránkami prvního vydání našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ v novém roce 2012, svědčí o tom, že jsme v pořádku přestáli onu chaotickou dobu Vánoc a Silvestra 2011 náročnou nejen finančně, ale i citově. Vše je tedy již za námi a my nyní uvažujeme, jaký že bude ten rok letošní. Jistě mi dáte za pravdu, že vyhlídky nejsou nijak růžové. Rád bych pominul situaci jak politickou, tak i hospodářskou a zůstal jen u naší akvaristiky, ale nějak se mi to nedaří. Ono to spolu velice úzce souvisí a tak pokud politická situace, nejen u nás, bude příčinou hospodářské nestability a naopak, nebude se dařit ani akvaristům. Známý je fakt, že naše akvaristika již není to, co bývala, že zanikají desítky odchoven a prodejen, ale tím se dnes nechci zabývat. Myslel jsem si, že mě již nemůže nic v této souvislosti překvapit (snad jen nenadálý obrat k lepšímu), ale zpráva, kterou jsem obdržel, mne přece jenom dostala. Tou zprávou byl osobní dopis od pana Norberta Zajace, že rokem 2012 končí s pořádáním světově proslulého šampionátu terčovců a že tedy rok 2010 byl posledním světovým šampionátem terčovců v Duisburgu. Po přečtení dopisu jsem zůstal dlouho sedět v hlubokém zamyšlení a hlavou mi procházely obrázky z nedávné minulosti související s tímto šampionátem a osobním přátelstvím s panem Zajacem.
Viděl jsem v nich naše zájezdy do Duisburgu, které organizoval náš společný magazín AKVÁRIUM ŽIVĚ, ať již pronajatým autobusem či firemním mikrobusem, viděl jsem i naši spolupráci při organizování naší obdoby Duisburgu v podobě AQUA Festivalu, viděl jsem pomoc, kterou nám pan Zajac poskytl ve formě hlavních pohárů a medailí v obdobném provedení jako měl sám v Duisburgu, viděl jsem i jeho osobní účast v Praze na 1. Ročníku AQUA Festivalu a jeho předávání cen vítězům a viděl jsem i naši společnou dohodu, že střídavě bude šampionát v Duisburgu a v Praze. Když jsem opět procitl do reality, dostaly moje myšlenky jiný směr a s nimi přišly i otázky. Proč vždy něco krásného, vybudovaného s velkou pílí, zapálením pro věc a námahou musí skončit? Proč se o pád pro celek hezkých a prospěšných věcí vždy postarají zcela neschopní a závistiví lidé, kteří sami nejsou schopni ničeho pozitivního dosáhnout a ve svém osobním životně žalostně selhali? Kde berou sílu na svou stranu strhnout masu stejně neschopných nebo nerozhodných a společně dílo zničit? Proč je jejich vnitřním uspokojením dosažení destrukce a negativního jednání? Být ve středověku, byla by odpověď na vznesené otázky, že je to dílo ďábla. Co na to odpovědět nyní v novověku? Snad jen to, že výsledek jejich činění je opravdu ďábelský. Zůstává po nich černá díra, kterou nejsou sami schopni zaplnit. A tím nemám na mysli jen naši akvaristiku. Bohužel, žijeme v době, kdy se opravdu slušnost a poctivost „nenosí“, kdy opravdu nepoctivci a neschopní (schopní jen pro sebe) ovládli svět i naše okolí a tak se zpětně dostávám na začátek mého editorialu a tím také i k otázce, jak asi bude vypadat rok letošní, rok 2012. Rád bych zde zvolal: pojďme se spojit, napřeme naše síly a pokusme se společně čelit nepříznivému vývoji v hodině dvanácté! Kdo by mě však vyslyšel? Kdo by se připojil dnes, když v minulosti, kdy to bylo ještě snadné, přesto tak neučinil? Vím, že nikdo. A zůstalo by zase jen u pošklebků těch, o kterých jsem se již zmínil. Stejných, kteří se pochechtávali a přáli nezdar vzniklému Českomoravskému svazu chovatelů a prodejců okrasných ryb, který chtěl hájit a bojovat za zájmy našich akvaristů. Tento svaz existuje i nadále, ale kdo se připojil? … Místo toho se mi dostává jen spílání těch, kterým nyní „teče do bot“ a s ohledem na editorial v AŽ č. 6/2011 považují za nehoráznost a potupu o tom vůbec psát. Buď jak buď, život jde dál a rok 2012 stojí jako nepopsaný čistý arch papíru před námi. Pokusme se v rámci našich možností s ním něco prospěšného udělat a hlavně zůstaňme lidmi v rámci významu, který tomuto slovu a živočišnému druhu v pozitivním smyslu náleží!

Hodně sil, životního optimizmu a hlavně zdraví v roce 2012 a také i hezké počtení vám všem přeje váš
František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.