04/2013 - obsah čísla
Ancistrus sp. „Schleier“, „Gold-Schleier“, „Schildpatt-Schleier“
4
Výše uvedený název s německými přívlastky jsem vlastně použil schválně, protože takto jsou tyto ryby označovány v mnoha cenících různých exportních firem. Znamená to, že se vlastně jedná o závojové formy ne zcela přesně určeného druhu ancistrusů. A těch v našich nádržích plave celá řada.
Dr. Herbert Axelrod
10
Dr. Herberta AXELRODA můžeme označovat jako otce červené neonky. Jeho zásluhy o akvaristiku jsou nezapomenutelné a rozšířeny po celém světě. Dr. AXELROD založením T.F.H. Publications vytvořil největší světové nakladatelství na téma domácí zvířata.
Návštěva odchovny v Singapuru
12
Vrubozubec paví
16
Velké cichlidy jsou ryby, které jsou oblíbené pro své barvy i majestátnost. Mají ale řadu neřestí. Kdysi to byla i výsada začínajících akvaristů a hlavně kluků. Ryby se snadno odchovávají.
Zprávy z Brazílie
18
H&K je jedna významná exportní firma, která se zabývá exportem divokých odchytů terčovců a tropických mořských ryb. Hudson Crizanto je angažovaný podnikatel, který záhy rozpoznal jak důležitá je pro jeho firmu ochrana životního prostředí.
Ameca splendens
25
Tetraodon
26
Chovať a rozmnožovať tohto netypického krásavca je pre veľa akvaristov ich tajnou túžbou. Je to práve pre ich špecifický život, nároky na prostredie, agresivitu a potravovú špecializáciu. Táto rybka pláva v mnohých akváriách, ale nie v každom akváriu má vytvorené aj vhodné podmienky pre svoj život.
JBL workshop – Vietnam 2013
32
Xiphophorus montezumae
34
Mečovka Montezumova patří u nás k méně známým živorodkám, je to ale skvost mezi nimi. Dováží se velice vzácně a i odchov není tak produktivní, jak jej známe u běžných mečovek (Xiphophorus helleri) nebo dokonce plat.
Scleromystax barbatus
39
Ideální rostliny do akvária s terčovci
40
V minulých číslech jsme naše čtenáře seznámili s rostlinami vhodnými pro teplá akvária s terčovci. Dnes pokračujeme představením zástupců mechů a apradin, druhů velmi vhodných do akvárií s vyššími teplotami.
Synodontis velifer
43
Black Molly
44
Jeseter v akváriu
46
V poslednom čase sa viac ako inokedy dostávajú do popredia ryby, o ktoré akvaristi v minulosti ani nezakopli. Medzi tieto ryby určite patrí jeseter, ktorý je hlavne v jarných mesiacoch na pultoch obchodov doslova povinným tovarom.
Výhled
49
Co najdete v příštím vydání magazínu Akvárium živě.
04/2013 - Editorial
Milí čtenáři, vážení přátelé akvaristiky.
Právě jsem dokončoval editorial do tohoto vydání, když mne zastihla zpráva o úmrtí významného českého akvaristy Mgr. Arnošta PERGERA. Samozřejmě, že jsem chystanou předmluvu nedokončil a v hlavě se mi začal odvíjet řetěz vzpomínek na tohoto ojedinělého člověka a organizátora a na společné chvíle strávené na jeho akcích. Vždyť to byl právě Arni, jak mu přátelé směli říkat, kdo uvedl do života náš společný magazín AKVÁRIUM ŽIVĚ na jím organizované IV. Mezinárodní aquarium show v Ostravě v září roku 2002. Byli jsme na tuto akci pozváni s cílem představit veřejnosti nový akvaristický magazín, který od té doby vychází pravidelně dodnes. Následovala další setkání a společná účast na výstavách ať již v Ostravě, střídavě na Černé louce nebo ve Vítkovickém kulturním domu, lépe řečeno Kulturním domu města Ostravy nebo Havířově. Všechny akce, které Arni organizoval prostřednictvím Českého klubu chovatelů živorodých ryb měly vysokou úroveň a já jsem se jich zúčastňoval velmi rád. Často rád vzpomínám na 6. Kongres I.K.G.H. v roce 2004, který Arni organizoval pod patronací ČKCHŽR v Rusavě, malebné části Hostýnských vrchů a kterého se zúčastnilo na 21 delegací specializovaných sdružení chovatelů Guppy téměř z celé Evropy. Byl jsem pozván jako tlumočník a zde jsem se mohl přesvědčit jak odborný akvaristický svět si váží a uznává Arnošta PERGERA jako odborníka a člověka. (Viz AŽ č. 1/2005 str. 62). Ani zde proud mých myšlenek neskončil a pokračoval dál našimi dalšími setkáními, vzájemným řešením osobních problémů, cennými radami k organizaci připravovaného AQUA Festivalu v Praze, který organizovalo naše vydavatelství jako pokračování ostravských Mezinárodních aquarium show, atd., atd. Dle mého názoru byl Arnošt PERGER vizionář, který o svých představách jen nevyprávěl, jako mnoho jiných, ale cílevědomě je uskutečňoval. Jeho způsob přímého dosažení cíle mu však nezískal jen příznivce, ale právě naopak. K nim se přidružovali i závistivci, kteří nepřejí úspěch nikomu, inu obvyklý to obrázek našeho malého českého rybníčku. Nic z toho však nemůže poskvrnit osobnost české akvaristiky vynikající jako chovatel, vystavovatel a posuzovatel živorodých ryb a zejména organizátor akvaristického života s rozsáhlými mezinárodními kontakty, člen a funkcionář celé řady akvaristických organizací a spolků. Jen namátkou bych zde uvedl některé životní mezníky jeho bohaté činnosti: v letech 1958–2000 člen, jednatel, místopředseda a předseda ZO ČSCH Betta Havířov, od roku 1978 člen sboru posuzovatelů ŽR ČSCH, od roku 1979 zakládající člen KCHŽR – 1993–1998 předseda, v letech 1985–1990 předseda ústřední odborné komise AT ČSCH, od roku 1998–2006 předseda ČKCHŽR a od roku 2006 sekretář Českého klubu guppy.

Do výčtu jeho zásluh o akvaristiku patří i chovatelské a vystavovatelské úspěchy. V roce 1964 si z Tropicaria v Buchschlagu u Frankfurtu n.M. přivezl Hähnel-guppy a od roku 1965 je úspěšně odchovával.
V roce 1971 jako jeden z prvních našich chovatelů vystavoval gupky v zahraničí na IV. Speciální výstavě gupek v Lipsku. Jako výborný manažer se také podílel na vydávání živorodkářského časopisu (1997–1998 Zpravodaj KCHŽR ČSCH,1999–2001 Zpravodaj ČKCHŽR, 2002 Listy ČKCHŽR). Organizoval pořádání mezinárodních soutěžních výstav gupek včetně kol mistrovství Evropy IKGH, mistrovství republiky v chovu ŽR, školení posuzovatelů ŽR, účast soutěžních kolekcí a posuzovatelů Klubu na výstavách v zahraničí ( v roce 1998 Švédsko, Belgie, Rakousko, Francie, Polsko a Slovensko). Dále také zajišťoval společenské akce pro členy Klubu jako např. poznávací zájezdy v r. 1999 do Brna, Lednice a Vídně, v roce 2000 opět do Brna, dále Moravský Krumlov, Znojmo, Vídeň atd.

Zpráva, že dne 15. 6. 2013 zemřel Mgr. Arnošt PERGER nás zastihla v době, kdy právě organizovaná akvaristika je vystavena nepřízni osudu. Celoevropským trendem je podstatný pokles stavu akvaristů organizovaných v různých spolcích vlivem nezájmu především mladé generace o tuto činnost. K tomu se ještě řadí i přirozený úbytek stárnutím populace akvaristů. A právě Mgr. Arnošt PERGER byl člověk velice spjatý s organizovanou akvaristikou. Jeho láska k živorodkám ho organizačně přivedla až k předsednictví v Klubu chovatelů živorodých ryb. Není mezi námi mnoho takových, kteří by se mu mohli rovnat. Právě proto nám o to více bude chybět! Čest jeho památce.

Milí čtenáři, na závěr tohoto smutného editorialu bych vám přesto chtěl popřát krásné prožití letních měsíců, zasloužené dovolené a načerpání nových sil. Těm z vás, které zasáhly povodně přeji hodně lidské solidarity, hodně vlastních sil vše zvládnout a pevnou víru, že nakonec vše dobře dopadne. Přeji vám hezké počtení a na začátku září se opět sejdeme nad stránkami našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ.
váš František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.