02/2014 - obsah čísla
Satanoperca jurupari
4
Perleťovky čertovské obývají jihoamerické stojaté nebo pomalu tekoucí vody . Jejich domovina je v povodích velkých řek – Amazonky, Orinoka, horního toku Paraguay, Rio Negro, Rio Branco.
Mikrogeophagus altispinosa
8
Rybku známe i pod rodovým jménem Papiliochromis. Druhové označení altispinosus pochází z latinských slov altus, což je vysoký a spinosus, což je trnitý, pichlavý, ostnatý, bodlinatý.
Trigonostigma hengeli
10
Na rozdíl od ní je ale menší a má přes tělo zářivě oranžový pruh. Rybka se pohybuje především v horních a středních vrstvách akvária, kam nasadíme minimálně 8–10 kusů. Při dobré péči nám bude v akváriu dělat radost i 2–3 roky.
Myleus rubripinnis
16
Piraňa červenoploutvá nepatří mezi časté zástupce teter v českých akváriích. Příčin je několik.
Přátelé se mají navštěvovat
18
Corydoras davidsandsi
24
Paví očka
26
Je jen málo akvarijních rybek, které by byly rozšířeny po celém světě a zároveň v minulosti tak často měnily svá jména. Cesta této rybky světem začala r. 1856, když ji německý lékárník Julius GÖLLMER chytil nedaleko svého bydliště v Rio Guayre ve Venezuele.
Pimelodella angelicus
30
Synodontis multipunctatus
32
Akva Novinky
34
Aquascape?
36
Corydoras weitzmani
42
Jestli existuje vysoká škola akvaristiky, jak staří akvaristé tvrdí, tak do ní patří i pancéřníček Weitzmanův. Rybka pocházející z Peru, z okolí bývalého inckého hlavního města Cuzco z Rio Vilcanota.
Brachydanio "frankei"
44
Hypancistrus sp. L 333
46
Hypancistrus sp. L 333 patří vedle Hypancistrus zebra L 46 k nejznámějším a asi nejobdivovatelnějším druhům tohoto rodu. Jedná se o značně variabilní druh, jehož zbarvení kolísá podle loviště. Někde převládají bílé pruhy na šedočerném podkladě, jinde jsou tyto pruhy žluté.
Výhled na příště
49
Na co se můžeme těšit v příštím čísle magazínu.
02/2014 - Editorial
Milí čtenáři, vážení přátelé akvaristiky.
Není tomu tak dávno, co jsme si přáli všechno nejlepší k Vánocům a do nového roku a nyní zde již máme první jarní měsíce. Končí tedy zima, která k nám zatím byla letos milosrdná, a tím vrcholí i akvaristická sezona. Pojem "akvaristická sezona" vlastně pochází z dřívějších lepších časů, kdy již koncem srpna a v září bylo vše připraveno na prodejní aktivity směřující k Vánocům. Chovatelé měli své "rybárny" plné ryb a prodejci měli z čeho vybírat. Tento stav vrcholil kolem Vánoc a s příchodem nového roku se začal pomalu ale jistě projevovat útlum, s přibývajícími měsíci v novém roce se tenčila i nabídka ryb, vše bylo vyprodáno. A tak sezona končila přibližně v měsíci dubnu až květnu podle toho, jak úspěšný byl právě ten který rok. Soudě podle výroků prodejců a chovatelů pojem "akvaristická sezona" v posledních letech již nelze použít. S chovem skončila velká část chovatelů a tak kvalitních akvarijních ryb je nedostatek. Celkový prodej v akvaristickém sektoru se i nadále propadá, nebo při nejlepším stagnuje. Taková je současnost a ani radostný pohled z okna na blížící se jaro nic na této skutečnosti nezmění. Skalní akvaristé a koníčkáři nakažení akvaristickým virem se však nevzdávají a důkazem toho je i fakt, že se dnes opět setkáváme nad stránkami našeho společného akvaristického magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ. Jak jste si již jistě všimli, snažíme se především zásluhou neúnavného publicisty a propagátora akvaristiky Dr. Vladka Bydžovského přiblížit vám v každém vydání co nejvíce atraktivních druhů akvarijních ryb s přáním, abyste se pro některý z nich rozhodli a pokračovali v jeho chovu. Proto také vždy v těchto příspěvcích najdete i podrobnější informace o způsobu chovu, které vám mohou na začátku být vodítkem a pomocí, abyste se vyvarovali zbytečných chyb. Ostatní zkušenosti se potom v průběhu chovu již začnou postupně dostavovat samy a tak i z naprostého začátečníka může být nakonec i opravdový "profík". To je pro naši akvaristiku nezbytné, neboť pokud jednou znovu přijdou lepší časy, musíme být připraveni opět být světovou špičkou v chovu a vývozu akvarijních ryb.

V jednom našem dnešním příspěvku uvnitř magazínu od světoznámého "diskusáře" a dlouholetého spolupracovníka našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ pana Bernda DEGENA najdeme článek zabývající se současným trendem aquascapingu z pohledu chovatele a milovníka terčovců. Musím přiznat, že sám jsem propagátorem a obdivovatelem "přírodní akvaristiky" podle Takashi AMANA, ba dokonce i porotcem v současnosti dvou největších světových soutěží v tomto oboru a to v Tokiu a Moskvě. Vítám proto i takové příspěvky, které částečně nesdílejí všeobecný názor na toto akvaristické odvětví, ale ve kterých se na prvním místě jedná o zdraví a dobré životní podmínky pro chované ryby. Právě u terčovců, které bychom mohli do přírodního akvária, tedy akvária s vodní krajinou umístit, je to nejlépe patrné. Zde nelze, podle mého názoru, nikdy zcela upřednostnit vodní krajinu před obraz doplňujícími terčovci. Ti v takovémto akváriu budou vždy, díky svému atraktivnímu vzhledu, konkurovat vytvořenému obrazu, aniž by došlo k souladu. Já ve svých hodnoceních na zmíněných soutěžích u akvárií s terčovci vždy preferuji jakýsi vytvořený kompromis mezi přírodním a biotopovým akváriem, ve kterém dlouhodoběji i terčovci mohou bez problémů žít. Jistě jste si také všimli, že právě u přírodních akvárií jsou ryby jen doplňujícím faktorem celkového obrazu vytvořeného díla. V předchůdcích tohoto akvaristického směru, rostlinných, tzv. holandských akváriích, byly akvarijní ryby téměř nežádoucí. Pokud tedy mohu doporučit: akvária i přírodní s terčovci ano, ale vždy mít při tvorbě takovéhoto akvária na paměti a zároveň i na prvním místě dobré životní podmínky pro chované terčovce. Jen tak lze nakonec dosáhnout vlastního uspokojení z vytvořeného díla a s radostí se zúčastnit i výše zmíněných soutěží. Věřím, že vaše hodnocení bude jistě vysoké.

V závěru bych vás, milí čtenáři, chtěl ještě upozornit na dvě letošní akce, které se svým významem poněkud liší od všech dalších akvaristických výstav pořádaných v tomto roce. První z nich je již tradiční výstava For Pets, která se koná v Praze Letňanech. Upoutávku na ni i PR článek najdete uvnitř magazínu. Součástí této výstavy je i akvaristika. V příslušné hale naleznete i náš stánek a tak si třeba osobně budeme moci pohovořit o tom, co vás zajímá. Jako každoročně budeme mít i letos k dispozici určitý počet vstupenek pro naše čtenáře zdarma a tak se s vámi rádi o ně podělíme. Stačí, když přímo na výstavišti zavoláte na náš mobil (777 045 135) a my vám je ke vstupní bráně doručíme. Další celosvětově velmi důležitou akcí je světový veletrh Interzoo Norimberg ve dnech 29. 5. až 1. 6. 2014. Jedinou vadou na kráse je skutečnost, že tento veletrh je přístupný jen pro podnikatele po předložení živnostenského oprávnění. Ale ze zkušenosti vím, že každý se tam zatím dostal ať již jako podnikatel nebo jako doprovod podnikatele. Český člověk si vždy dokáže poradit. Letos na tomto veletrhu se vám představí rekordních více než 1500 firem z celého světa. Podstatná část z nich bude i z oboru akvaristika. Bude nesmírně zajímavé zjistit, jakým směrem pokročil vývoj, co nového je v technice, krmivech a pomocných doplňcích. Aniž bych byl prorokem, troufnu si říci, že vše bude sice báječné, užitečné, ale drahé. Ale rád bych se mýlil. A to jsme již opět na začátku začarovaného kruhu, jak jsem výše již psal o propadu akvaristiky a v duchu se obával, že se v budoucnu stane výsadou jen lépe situovaných lidí a krásně zařízená akvária s nejmodernější technikou uvidíme jen v předpokojích různých praxí či organizací. Ale o tom někdy jindy pokud tento stav nastane, což samozřejmě nechceme. Pro dnešní vydání vám, milí čtenáři, přeji mnoho krásných pocitů z přicházejícího jara a k tomu patřící lásky a porozumění, ničím nerušené a pohodové pročítání našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ a hlavně nedopusťte vyléčení akvaristického viru, který vás napadl.

To vše vám upřímně přeje
váš František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.