06/2014 - obsah čísla
Gnatholebias zonatus
4
Oblast výskytu Gnatholebias zonatus se nachází v Jižní Americe, ve větrem bičovaných krajinách nazývaných Llanos, v povodí řeky Orinoko ve venezuelských spolkových státech Cojedes a Guarico.
Anubias
7
Rostlinný rod Anubias patří do čeledi áronovitých. Jsou zde rhizomové nebo hlízovité keře, epifyty neboli přisedlé rostliny a liany, které většinou obývají tropické a subtropické oblasti. Celá čeleď obsahuje přibližně 100 rodů s 1800 druhy.
Velký rybí trh v Guangzhou – Čína
12
Přátelé se mají navštěvovat – Mario Wilhelm
20
Kurta Wilhelma znají naši akvaristé hlavně díky kdysi probíhajícím Akvafestivalům v Praze.
Akva Novinky
24
- Callopanchax monroviae
- Callopanchax occidentalis
Gupky 4. – Výběrový chov a trendy v chovu gupek
27
Důvodem zařazení dnešního dílu do miniseriálu o gupkách je moje přesvědčení, že není základem výběrového chovu gupek znát bezezbytku uvedené skutečnosti v předcházejících částech tohoto seriálu.
Češi v nejprestižnější světové soutěži
32
Král terčovců
36
Nové skaláry?
42
Situace v brazilské džungli zůstává napínavá. Hudson CRIZANTO nám již v našem magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ své nejlepší divoké odchyty terčovců představil. Dnes máme možnost shlédnout jeho nové snímky divokých odchytů skalár, které považuje za naprostou novinku.
Nannostomus digrammus
46
Druh dosahuje velikosti do 4 cm a vyskytuje se v poměrně rozsáhlém území od povodí Rio Madeira až k Rio Guaporé (Bolívie). Dále je to Rio Purus a dolní Rio Negro u Manaus (Brazílie), horní Orinoko a Rio Caura (Venezuela), Rio Branco, Rio Trombetas a Rupununi (Guyana).
Výhled na příště
48
Co naleznete v příštím čísle magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ
06/2014 - Editorial
Vážení čtenáři, milí akvaristé.
Při současném pohledu z okna málokdo může uvěřit tomu, že jste právě otevřeli poslední vydání našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ v roce 2014 a že by co nevidět měla přijít zima. A to je také neklamné znamení, že jsou Vánoce a Nový rok doslova již přede dveřmi. Jak ten rok utekl! Ještě si jasně pamatuji, jako by to bylo včera, jak jsem se minulý rok s vámi v tuto dobu loučil s koncem starého roku 2013 a nyní je to tu zase. Každý z nás se nějakým způsobem s končícím rokem nějak popral, ano doslova popral, protože doba je již taková. Ne každý může nad rokem 2014 jásat. Ale jsou mezi námi i tací, kterým může být do zpěvu. Co však máme všichni společné v končícím roce je to, že máme novou vládu, která se snaží pohnout s nehnutelným, že možná stojíme na prahu světové války, která již na ekonomickém poli začala. Proto se také jako Evropa plnou parou řítíme do třetího kola recese – tedy krize – ač na začátku roku prognózy předpokládaly všeobecný růst v jednotkách procent. V neposlední řadě přebíráme ideologie, které jsme vždy doma potírali a nyní je venku dokonce podporujeme zbraněmi. Inu bláznivý rok, který asi s opravdovým pokrokem má málo společného. Pokud to shrnu, šli jsme do nového roku s optimizmem /i v akvaristice/, na jeho konci však nějak končíme na opačném pólu. Pokud toto dění přenesu i do akvaristiky, musím se zmínit o jejím jednom odvětví, a sice přírodní akvaristice. I zde letos, na popud zakladatele Takashi Amana, došlo ke změně, a sice ke změně pravidel hodnocení. Pokud celou proceduru zkrátím, vychází z toho to, že již nejsou hlavním bodem hodnocení krásné přírodní výjevy umístěné do podvodního světa, ale vhodnost a dobré podmínky použitých rybích druhů. Zde lze dosáhnout až 50 bodů, zatímco ostatní dílčí kritéria přírodního akvária lze ohodnotit maximálně 10ti body. V podstatě se dá říci, že s ohledem na rybky je to správné řešení a že Amano se zřejmě podřídil tlakům ekologů. Ale to potom se jaksi vytrácí prvotní myšlenka tohoto akvaristického odvětví, kde nevýznamné hejnko rybek působilo jako dekorace a někdy dokonce jako potvrzení toho, že se opravdu jedná o akvárium. Nabízí se otázka, zda tento směr nakonec nevyústí do biotopových akvárií, která by potom zcela určitě naplňovala požadavky ekologů. Vezmeme-li do úvahy předcházející směr tak zvaných holandských, tedy rostlinných akvárií zjistíme, že zde ryby také neplnily žádnou výraznou úlohu a někdy byly dokonce nežádoucí. Jako jeden z porotců této soutěže jsem se letos spíše přikláněl k hodnocení podle původní myšlenky tohoto akvaristického odvětví. Jistě zde ještě budou vedeny další diskuze na toto téma. Inu bláznivý rok i zde.

Vážení a milí přátelé akvaristiky, co si říci v závěru tohoto roku, aby to nevyznělo jako fráze? Jistě to, že je na čase, abychom si přáli zlepšení podmínek potřebných k žití na této planetě. Jak ale naše dosavadní zkušenosti ukazují, samotné přání nestačí. Vždy je pro to potřeba něco udělat. Snad se nám v příštím roce podaří najít řešení, jinak by se mohlo také stát, že to naše dnešní rozjímání bylo poslední. To si zajisté nikdo z nás nepřeje a tak si zkusíme popřát, plni optimizmu, jen to nejlepší.

Ano jen to nejlepší a hodně zdraví nejen pro nás všechny, ale i pro naše němé a věrné rybí přátele, kteří nás ve své podstatě nikdy nezklamou- inu nejlepší přátelé. Nashledanou ve snad lepších časech roku 2015!
váš František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.